Psihološke terapije za depresiju i anksioznost u pacijenata sa demencijom i kognitivnim poteškoćama

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Simptomi depresije i anksioznosti često se javljaju u pacijenata s demencijom i blagim kognitivnim oštećenjem. Iako postoje preporuke za liječenje u raznim smjernicama, nije jasno koja je terapija najbolja. Smatra se da su lijekovi ograničene djelotvornosti za ta stanja te da imaju rizik od ozbiljnih nuspojava. Drugo rješenje mogle bi biti i psihološke terpaije prilagođene za pacijente s kognitivnim oštećenjima. Ovaj Cochrane sustavni pregled literature uključio je šest radnomiziranih kontrolnih studija. U njima je sudjelovalo 439 sudionika. U tim se istraživanjima uspoređuje psihološka terapija s uobičajenim postupcima liječenja dementnih pacijenata. Većina sudionika imala je blagu demenciju, ali u jednoj studiji provedenoj u domu za nemoćne osobe su imali ozbiljniji oblik demencije. Nije pronađena niti jedna studija u kojoj su sudionici imali blago kognitivno oštećenje (engl. Mild cognitive impairment). Korištene su psihološke intervencije koje se temelje na poznatim psihološkim modelima poput kognitivno-bihevioralne terapije (KBT), savjetovanja i interpersonalne psihodinamske terapije. U dvije studije, psihološko liječenje je kombinirano s drugim intervencijama. Pronašli smo dokaze da psihološke terapije mogu smanjiti depresivne simptome u oboljelih od demencije. U dvije studije pronađeni su dokazi da KBT može smanjiti klinički vidljive simptome anksioznosti u oboljelih od blage demencije. S obzirom na nepreciznost naših rezultata, ne možemo tvrditi da li psihološke terapije imaju efekta na kvalitetu života, sposobnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti, općenito psihičke simptome, kogniciju ili na simptome depresije koje sam pacijent primijeti, ali većina istraživanja nije mjerila te ishode.
Iako su rezultati obećavajući, mali je broj istraživanja i postoje značajne razlike između njih po tipu i trajanju terapija. To otežava donošenje zaključka da li je najbolji način liječiti oboljele od demencije sa simptomima depresije i anksioznosti psihološkim terapijama. Nužno je provesti kvalitetnija istraživanja u ovom području, u koja će se uključiti i sudionike s blagim kognitivnim oštećenjem.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jana Pušić Brezovnjački
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr