Zdravstvene intervencije za smanjenje rizika novih moždanih udara u ljudi s prethodnim moždanim udarom ili tranzitornom ishemijskom atakom (TIA-om)

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje

Autori Cochrane sustavnog pregleda procijenili su učinke intervencija za usvajanje strategija za sekundarnu prevenciju moždanog udara kako bi se smanjio rizik novih moždanih udara ili drugih srčano-žilnih (kardiovaskularnih bolesti) u ljudi koji su ranije imali moždani udar ili tranzitornu ishemijsku ataku (TIA-u)

Dosadašnje spoznaje

Moždani udar i TIA su bolesti koje uzrokuje prekid dotoka krvi u mozak. Osobe koje su imale moždani udar ili TIA-u imaju veći rizik za nove moždane udare i druge kardiovaskularne bolesti. Nekolicina lijekova i promjene stila življenja mogu se koristiti u smanjivanju rizika od moždanog udara poboljšanjem kontrole rizičnih čimbenika. U ovom Cochrane sustavnom pregledu, uključeni čimbenici rizika za moždani udar bili su sistolički i dijastolički krvni tlak, masnoće u krvi, fibrilacija atrija, kontrola šećerne bolesti, indeks tjelesne mase (ITM) i upotreba preventivnih lijekova prema uputama liječnika. Dokazi iz istraživanja pokazuju često neučinkovitu kontrolu čimbenika rizika nakon moždanog udara ili TIA-e. Stoga je važno utvrditi koje zdravstvene intervencije mogu olakšati prevenciju moždanog udara poboljšanjem kontrole čimbenika rizika i pridržavanjem uzimanja propisanih lijekova od strane pacijenta. Vrste intervencija koje su uzete u obzir u ovom sustavnom Cochrane pregledu su edukacijske i bihevioralne intervencije za pacijente; edukacijske i bihevioralne intervencije za zdravstvene radnike; organizacijske intervencije.

Značajke istraživanja

Pronađeno je 26 istraživanja objavljenih do travnja 2013. koja su uključena u ovaj sustavni pregled. Ta istraživanja uključila su ukupno 8.021 ispitanika s bolestima krvnih žila u mozgu (cerebrovaskularnim bolestima), a rađena su u SAD-u, Kanadi, Europi, Aziji i Australiji. Prosječna dob sudionika bila je u rasponu od 60 do 73 godine. Šest istraživanja uključili su sudionike s dijagnozom ishemijskog moždanog udara, dok su tri istraživanja uključila sudionike bilo s ishemijskim ili hemoragijskim moždanim udarom, ili nije navedena vrsta moždanog udara. Većina istraživanja su rađena u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u zajednici. 11 istraživanja imala su edukacijske ili bihevioralne intervencije za sudionike a 15 istraživanja imala su uglavnom organizacijske intervencije. Većina intervencija trajala je od tri do 12 mjeseci.

Ključni rezultati

Analiza učinaka promjena u organizaciji zdravstvenih usluga bila je u skladu sa značajnim poboljšanjima sistoličkog krvnog tlaka, dijastoličkog krvnog tlaka, ciljnog krvnog tlaka i ITM-a; iako se zbog nepreciznosti tih procjena ne može isključiti izostanak poboljšanja. Učinci tih intervencija na promjene u koncentraciji lipida u krvi, kontrolu šećerne bolesti, korištenje preventivnih lijekova kako je propisano, odnosno pojava moždanog udara i drugih kardiovaskularnih bolesti bili su neprecizni i dosljedni kad je u pitanju procjena njihovih korisnih i štetnih učinaka. Promjene zdravstvenih usluga koje su uključile samo edukaciju pacijenata ili njihovo ponašanje, bez ikakvih promjena u organizaciji skrbi za bolesnike, uglavnom nisu bile povezane s jasnim dokazima promjena čimbenika rizika za moždani udar. Pronađen je velik broj istraživanja koja su u tijeku, što ukazuje na povećanje broja istraživanja u ovom području.

Kvaliteta dokaza

Procijenjeno je kako su sva uključena istraživanja osim jednog bila razumne kvalitete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Mato Lakić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr