Korištenje mješavine praha vitamina i minerala za obogaćenje hrane prije konzumacije i za poboljšanja zdravlja i prehrane djece mlađe od dvije godine

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Nedostaci vitamina i minerala, posebno željeza, vitamina A i cinka, pogađaju približno polovicu dojenčadi i djece mlađe od dvije godine diljem svijeta. Isključivo dojenje do šestog mjeseca starosti i daljnje dojenje do barem dvije godine preporučuje se za održanje prikladnog zdravlja i prehrane djeteta. Nakon šestog mjeseca dojenčad počinje primati polukrutu hranu, ali količina vitamina i minerala može biti nedovoljna da zadovolji svim zahtjevima potrebnim za dijete u razvoju.Prah koji sadrži mikronutrijente (MNP) je paket koji sadrži jednu dozu praha čiji su sastojci željezo, vitamin A, cink i ostali vitamine i minerale koji se mogu posuti u polukrutu hranu kod kuće ili se koriste na neki drugi način, kako bi se povećao sadržaj esencijalnih nutrijenata u prehrani dojenčadi tijekom tog perioda. To se radi bez mijenjanja djetetove uobičajene prehrane.

Ovaj Cochrane sustavni pregled uključuje osam kliničkih pokusa dobre kvalitete u kojima je sudjelovalo 3748 dojenčadi i male djece iz zemalja niskih prihoda u Aziji, Africi te Karibima. U tim studijama koristile su se različite vrste MNP formule, koja je sadržavala između 5 i 15 vitamina i minerala, i davala se djeci dojenčadi i djeci od šest do 23 mjeseca starosti u trajanju od 2 do 12 mjeseci.

Uzimanje MNP-a koji sadrži barem željezo, cink i vitamin A za obogaćivanje kućne hrane je povezano sa smanjenjem rizika od anemije i nedostatka željeza kod djece mlađe od dvije godine. Istraživanja nisu pokazala nikakve učinke na rast. Iako je prihvatljivost ove inovacije bila visoka, nema dodatnih pogodnosti naspram uobičajenih preporučenih kapi ili sirupa željeza, međutim usporedbu tih postupaka istražilo je malo studija. Nisu zabilježeni smrtni slučajevi, a informacije o nuspojavama i bolestima, uključujući malariju, su bile vrlo rijetke. Uzimanje MNP-a je bilo djelotvorno za mušku i žensku dojenčad i malu djecu od 6 do 23 mjeseci starosti, neovisno jesu li živjeli u uvjetima s različitim pojavama anemije i malarije ili o trajanju od 2, 6 ili 12 mjeseci. Najbolje mjere za upotrebu (dnevnu ili povremenu), odgovarajućeg sastava mješavine praha vitamina i minerala i način na koji bi ova intervencija učinkovito ušla u programe javnog zdravstva za rješavanje nedostataka različitih mikronutrijenata, ostaju nejasni.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Josipa Zovko
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr