Usporedba zraka i fiziološke otopine u tehnici nestanka otpora prilikom određivanja epiduralnoga prostora

Pitanje koje postavlja sustavni pregled

Koja je tehnika, zrak ili fiziološka otopina, djelotvornija i sigurnija za smanjenje komplikacija pri primjeni tehnike nestanka otpora (iznenadni gubitak tlaka na klipu štrcaljke, koji čini da klip glatko klizi) u tijeku identifikacije epiduralnoga prostora, i što se može savjetovati liječnicima u njihovoj kliničkoj praksi? (Epiduralni prostor okružuje kralježničnu moždinu i njezine ovojnice kroz koje prolaze moždinski živci pri spajanju s drugim živcima koji dolaze iz svih dijelova tijela ili odlaze u njih.)

Uvod

Anketiranje anesteziologa pokazalo je da 53% onih koji su odgovorili na upitnik pri primjeni tehnike nestanka otpora rabilo fiziološku otopinu, 37% zrak, 6% oboje, a 3% neku drugu tehniku sa ili bez navedenih medija. Metode identifikacije epiduralnoga prostora važne su za primjerenu kvalitetu anestezije i izbjegavanje komplikacija poput epiduralnoga hematoma (nakupljanja krvi između lubanje i tvrde moždane ovojnice), a kadšto i boli u donjem dijelu križa.

Značajke istraživanja

Uključene su studije s odraslim pacijentima (18 godina i stariji) koji su bili podvrgnuti kirurškim zahvatima, rodilje s trudovima i pacijenti koji su primali lijekove za suzbijanje poslijeoperacijske boli. Prikupljeni su dokazi objavljeni do rujna 2013. Našli smo sedam istraživanja s ukupno 852 sudionika. Liječnici su ispitanice nadgledali najdulje 24 sata nakon poroda. Uključene studije imale su prihvatljivo skromnu kvalitetu.

Ključni rezultati

Proučavali smo sljedeće ishode: nemogućnost lociranja epiduralnoga prostora, netočno uvođenje katetera, zatajenja kralježnične epidurale anestezije višestrukih uzroka (primjeri zatajenja tehnike regionalne anestezije koja inače obuhvaća koristi kralježnične i epiduralne anestezije), neanesteziranje dijelova kralježnične moždine (fragmentirane blokade) i bol.  Nismo našli uvjerljive dokaze da su se rezultati razlikovali kad je rabljena fiziološka otopina ili zrak.

Kvaliteta dokaza

Budući da su istraživanja uključena u ovaj pregled bila tek granično dobro provedena (rezultati različitih studija vrlo slični, manji problemi s ustrojem istraživanja, nedovoljno podataka), ukupnu smo kvalitetu dokaza ocijenili niskom.Primjenjivost nalaza je upitna jer je većina podataka za ovaj pregled dobivena na ženama uporodu.

Zaključci i buduća istraživanja

Dokazi niske kvalitete upućuju da se rezultati o komplikacijama postupka ne razlikuju kada se za identifikaciju epiduralnoga prostora tehnikom nestanka otpora rabi fiziološka otopina ili zrak.

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane ogranak.
Preveo: Matko Marušić

Tools
Information
Share/Save