Usporedba zraka i fiziološke otopine u tehnici nestanka otpora prilikom određivanja epiduralnoga prostora

Istraživačko pitanje

Koja je tehnika, zrak ili fiziološka otopina, učinkovitija i sigurnija u smanjenju komplikacija tijekom izvođenja tehnike nestanka otpora (iznenadni gubitak tlaka na klipu štrcaljke, čime klip glatko klizi) za prepoznavanje epiduralnog prostora, te što se može savjetovati liječnicima u njihovoj kliničkoj praksi? (Epiduralni prostor okružuje leđnu moždinu i njezine ovojnice kroz koje prolaze kralježnični živci pri spajanju s drugim živcima koji dolaze iz svih dijelova tijela ili u njih odlaze.)

Uvod

Anketiranje anesteziologa pokazalo je da je 53% onih koji su sudjelovali koristilo tehniku nestanka otpora (engl. loss of resistance, LOR) s fiziološkom otopinom, 37% je koristilo LOR sa zrakom i 6% LOR s zrakom i fiziološkom otopinom; 3% koristilo je drugu tehniku sa ili bez jednog od gore navedenih LOR pristupa. Metode korištene za identifikaciju epiduralnog prostora važne su za kvalitetnu anesteziju i izbjegavanje komplikacija poput epiduralnog hematoma (tj. nakupljanja krvi između lubanje i tvrde moždane ovojnice) te povremene boli u donjem dijelu leđa.

Značajke istraživanja

Odrasli (u dobi od 18 godina i stariji) koji se podvrgavaju kirurškim zahvatima, trudnice u porodu i pacijenti koji primaju lijekove za postoperativno ublažavanje boli. U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do rujna 2013. Uključeno je sedam istraživanja s ukupno 852 sudionika. Maksimalno vrijeme koje je sudionik bio praćen od strane liječnika je bilo 24 sata nakon poroda. Razina kvalitete uključenih istraživanja bila je procijenjena umjerenom.

Ključni rezultati

Proučavani su sljedeći ishodi: nemogućnost lociranja epiduralnog prostora; netočno postavljanje katetera (pogrešno umetanje katetera); zatajenja kralježnične epiduralne anestezije višestrukih uzroka (primjeri zatajenja tehnike regionalne anestezije koja inače obuhvaća koristi kralježnične i epiduralne anestezije), neuspješno anesteziranje dijelova kralježnične moždine (fragmentirane blokade) i bol. Nisu pronađeni uvjerljivi dokazi da su se rezultati razlikovali kad je korištena fiziološka otopina ili zrak.

Kvaliteta dokaza

Budući da su provedena istraživanja samo granično dobro provedena (rezultati vrlo slični u svim istraživanjima; manji problemi s ustrojem; i nedovoljno podataka), ukupna kvaliteta dokaza ocijenjena je niskom. Primjenjivost nalaza je upitna, jer je većina rezultata opisanih u ovom pregledu dobivena na ženama u porodu.

Zaključak i buduća istraživanja

Dokazi niske kvalitete upućuju na to da se komplikacije postupka ne razlikuju kada se za identifikaciju epiduralnoga prostora tehnikom nestanka otpora rabi fiziološka otopina ili zrak.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Ivna Slavić Pandža. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information