Primjena rekombinantnog hormona rasta za poboljšanje rasta i zdravlja u djece i mladih odraslih sa cističnom fibrozom

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje

Pregledali smo dokaze o učinku sintetiziranog ljudskog hormona rasta na tjelesni rast i zdravlje u bolesnika sa cističnom fibrozom.

Dosadašnje spoznaje

Cistična fibroza je prirođeno stanje bolesti pluća, probavnog sustava i gušterače. Osobe koje boluju od cistične fibroze su često smanjene tjelesne težine i zaostaju rastom. Dodaci prehrani nisu dostatni za bolji tjelesni rast i smatra se da bi koristilo liječenje sintetskim hormonom rasta. Ljudski hormon rasta se daje jednom dnevno u obliku potkožne injekcije. Ovo liječenje može popraviti tjelesni rast i gustoću kosti u djece i mladih odraslih osoba, ali također ima nepovoljne učinke na metabolizam glukoze, a što je nepovoljno radi nastaka dijabetesa u djece sa cističnom fibrozom. Liječenje je skupo, a ovaj pregled će ispitati povoljne i nepovoljne učinke.

Datum pretraživanja

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do 11. veljače 2015.

Značajke istraživanja

Pregledom je obuhvaćen učinak sintetskog hormona rasta na poboljšanje plućne funkcije, rasta i kvalitetu života djece i mladih odraslih sa cističnom fibrozom. Nađene su 4 kliničke studije s ukupno 161 dobrovoljcem koji su nasumično odabrani za neki oblik liječenja. Dobrovoljci su bili u dobi od 7-23 godine, ali većina je bila prije puberteta. Tri istraživanja su trajala jednu godinu, a jedno 6 mjeseci. Hormon rasta je uspoređen sa stanjem bez ikakvog liječenja u tri istraživanja, a s placebom (otopina bez hormona rasta) u jednom istraživanju. U istraživanju koje je koristilo placebo, ispitivane su dvije različite doze hormona rasta.

Ključni rezultati

Istraživanja su pokazala skromno poboljšanje tjelesne visine i težine tijekom 6-12 mjeseci. Nije nađen sustavan dokaz poboljšanja plućne funkcije, mišićne snage, kliničkog stanja ili kvalitetet života nakon liječenja. Također nije nađen učinak na metabolizam glukoze ili dugoročan rizik nastanka dijabetesa uslijed ovog liječenja. Zaključno nije moguće ustanoviti jasnu korist liječenja i potrebna su daljnja istraživanja i veće skupine ispitanika.

Kvaliteta dokaza

Nije bilo dovoljno podataka za zaključivanje o pristranosti studija i učinka na ishod. Svi su rezultati studija razumljivo prikazani, ali postoje nedoumice kod osobne procjene ishoda, primjerice kod bodovanja kvalitete života, budući da su ispitanici bez ikakvog liječenja u tri studije to znali.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr