Različite metode ventilacije (kontrolirani tlak naspram volumena) za osobe s akutnim zatajenja disanja zbog ozljede pluća

Istraživačko pitanje

Pregledani su dostupni dokazi za sigurnost i djelotvornost kod kontroliranja tlaka u odnosu na kontroliranje volumena zraka isporučenog tijekom mehaničke ventilacije u kritično bolesnih odraslih osoba s akutnim zatajenjem dišnog sustava zbog ozljede pluća. Pronađena su tri relevantna istraživanja.

Uvod

Akutno zatajenje disanja uzrokovano akutnim ozljedama pluća (eng. acute lung injury, ALI) i akutnim respiratornim distres sindromom (ARDS) čest je razlog za prijem na jedinice intenzivnog liječenja (JIL) diljem svijeta. Trećina do polovice ljudi s ALI/SARD umire na JIL-u, u bolnici ili tijekom praćenja. Osobe s AOP/SARD se stavljaju na respiratore kako bi se plućima dalo vremena za oporavak. Međutim, oštećenje pluća može se pogoršati ako je volumen zraka kojeg isporuče respiratori prevelik ili ako je tlak dosegnut u plućima tijekom ventilacije previsok.

Željelo se saznati je li kontroliranje tlaka u plućima tijekom ventilacije mijenjanjem volumena isporučenog zraka (prozračivanje pod tlakom ili PPT) bilo bolje od različitih plućnih tlakova kada je isporučen fiksni volumen zraka (volumno-kontrolirana ventilacija ili VKV).

Značajke istraživanja

Tri randomizirana ispitivanja uspoređivala su PPT u odnosu na VKV u ukupno 1089 odraslih osoba s ALI/ARDS iz 43 JIL-a u pet zemalja visokog dohotka. Industrija nije financirala niti jedno ispitivanje. U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do listopada 2014.

Ključni rezultati

Ne može se znati sigurno jesu li proporcije pacijenata koji su preminuli u bolnici bili vrlo različiti između onih liječenih PPT-om i VKV-om. Na svakih 1000 osoba liječenih VKV-om, prijavljeno je 636 smrtnih slučajeva. Na temelju ovih rezultata, može se očekivati između 210 manje smrtnih slučajeva i 13 više smrtnih slučajeva s PPT-om. Utvrđeno je da su učinci na smrtnost u JIL-u i smrtnost u 28 dana bili jednako nesigurni. Rezultati uključuju mogućnost da VKV ili PPT mogu biti bolji za smanjenje trajanja ventilacije ili razvoj traumatskih oštećenja pluća uzrokovanih ventilacijom (barotrauma). Nijedna studija nije osigurala pouzdane informacije o tome u kojoj bi mjeri zatajenje drugih organa utjecao na vrstu ventilacije, niti su pružili informacije o razlikama u riziku od infekcije ili kvaliteti života nakon otpuštanja s intenzivne njege.

Kvaliteta dokaza

Ukupna kvaliteta dokaza za smrtnost je umjerena. Za ishode kao što su trajanje ventilacije, barotrauma i zatajenje organa, dokazi su ograničeni malim brojem ispitanika, različitim metodama koje su se koristile u studijama ili razlikama u izvještavanju o rezultatima, što je otežalo tumačenje.

Zaključci

Dostupni dokazi nisu dovoljni da bi se potvrdilo ima li PPT prednost nad VKV-om u poboljšanju ishoda za osobe s akutnim ozljedama pluća koji su na respiratorima. Više studija, uključujući veći broj osoba na PPT i VKV, bi mogle pružiti pouzdane dokaze na kojima se mogu temeljiti čvršći zaključci.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane 
Preveo: Martin Kondža 
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information