Injekcije anti-vaskularnog endotelnog faktora rasta za uznapredovalu dijabetičku retinopatiju

Istraživačko pitanje
Pomažu li injekcije (sa ili bez laserskog tretmana) anti-vaskularnog endotelnog faktora rasta (anti-VEGF) osobama s uznapredovalom dijabetičkom retinopatijom u očuvanju vida i sprječavanja napretka bolesti? Je li ovakvo liječenje sigurno?

Ključne poruke

· Anti-VEGF lijekovi (u kombinaciji sa ili bez lasera) poboljšavaju vid, ali stupanj poboljšanja nije klinički značajan. Ti lijekovi smanjuju nastanak novih krvnih žila, krvarenje, ali i potrebu za uklanjanjem staklastog tijela kirurškim zahvatom (vitrektomija).

· Sigurnost anti-VEGF lijekova (u kombinaciji sa ili bez lasera) nije razjašnjena jer su dokazi vrlo niske razine pouzdanosti.

· Potrebno je više visokokvalitetnih kliničkih ispitivanja kako bi se moglo utvrditi odgovarajuće doziranje i vrijeme primjene anti-VEGF lijekova.

Dosadašnje spoznaje
Proliferativna dijabetička retinopatija (PDR) medicinski je naziv za uznapredovalo oštećenje mrežnice. PDR se sastoji od novonastalih krvnih žila u mrežnici i od staklastog ili preretinalnog krvarenja (izljev krvi u i oko gela koji ispunjava prostor između kristalne leće i mrežnice), a može uzrokovati sljepoću. Trenutno se koristi panretinalna fotokoagulacija (PRP) laserom. Međutim, takav oblik liječenja ima dodatne neželjene učinke, kao što je gubitak vida. Anti-VEGF lijekovi sprječavaju nastanak novih krvnih žila. Cilj je bio utvrditi jesu li anti-VEGF lijekovi, u kombinaciji s drugim oblicima liječenja ili samostalno, sigurniji i bolji izbor od uobičajenih metoda za liječenje PDR-a.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Pretražena su randomizirana kontrolirana istraživanja (engl. randomized controlled trial, RCTs) koja uspoređuju anti-VEGF lijekove (u kombinaciji sa ili bez lasera) s drugim aktivnim liječenjem, lažnim liječenjem ili nikakvim liječenjem osoba s PDR-om. Također su uključena istraživanja koja su procjenjivala anti-VEGF lijekove u kombinaciji s drugim metodama liječenja. Isključena su istraživanja u kojima su ljudi bili podvrgnuti vitrektomiji ili tretmanu za uklanjanje nekolicine ili cijelog gela koji ispunjava prostor između leće i mrežnice.

Što smo pronašli?
Pronađena su 23 istraživanja koja su provedena u Sjevernoj i Južnoj Americi, Europi, na Bliskom istoku i u Aziji. U prosjeku, ljudi su proučavani osam mjeseci, ali jedno istraživanje pratilo je ispitanike dvije godine. Ukupno je bilo uključeno 2,334 očiju od 1,755 ljudi; 55% bili su muškarci, a prosječna je dob bila 56 godina. Otprilike polovica tih istraživanja nije navela izvor financiranja, a polovica autora istraživanja nije navela jesu li imali sukob interesa ili nisu.

Ključni rezultati
U prosjeku, ljudi koji su bili liječeni anti-VEGF lijekovima (sa ili bez lasera) vjerojatno su imali bolji vid od onih koji nisu bili liječeni anti-VEGF lijekovima (iako je stupanj poboljšanja mali i vjerojatno neprimjetan), a novonastale krvne žile se smanjuju. Liječeni su imali manju vjerojatnost nastanka krvarenja u oku i manju potrebu za vitrektomijom. Samo su dva istraživanja izvijestila o kvaliteti života, ali ti dokazi nisu bili pouzdani. Nuspojave su bile rijetke i nije bilo dovoljno podataka za utvrđivanje moguće razlike među skupinama.

Koja su ograničenja ovih dokaza?

Neka su istraživanja imala nedostatke u provođenju i njihovi su rezultati mogli biti pristrani; osim toga, nisu uključili mnogo ljudi u istraživanje. Pouzdanost dokaza za glavne ishode je niska do umjerena, a pouzdanost dokaza za nuspojave je vrlo niska.

Datum pretraživanja dokaza

Ovo je obnovljeni Cochraneov sustavni pregled, u kojem su nadopunjeni rezultati ranijeg pregleda objavljenog 2014. godine. U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do lipnja 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Ana Šporčić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information