Probiotici za liječenje osoba s jetrenom encefalopatijom

Zašto je ovaj pregled literature važan?
Hepatalna encelopatija je poremećaj mozga koji nastaje uslijed zatajenja jetre, portosistemskog šanta ili oboje. I hepatalna encefalopatija (klinički očita) i minimalna hepatalna encefalopatija (koja nije klinički očita) značajno utječu na bolesnikovu kvalitetu života i svakodnevno funkcioniranje, te predstavljaju značajan teret za zdravstvene sustav. Probiotici su živi mikroorganizmi koji, kada se primijene u odgovarajućim količinama mogu blagotvono djelovati na zdravlje domaćina. U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature tražili smo i saželi randomizirana kontrolirana ispitivanja o koristi i šteti bilo kojih probiotika u bilo kojoj dozi, koji su uspoređivani s placebom ili nikakvim liječenjem, ili s bilo kojim drugim tretmanom za osobe s bilo kojim stupnjem akutne ili kronične hepatalne encefalopatije.

Glavni rezultati
Dokazi se odnose na literaturu objavljenu do lipnja 2016. Od 21 uključena ispitivanja, s ukupno 1420 sudionika, 14 ispitivanja je uspoređivalo probiotik s placebom ili nikakvim liječenjem, dok je sedam ispitivanja uspoređivalo probiotik s laktulozom. Duljina liječenja tijekom istraživanja trajala je od 10 do 180 dana.

U usporedbi s placebom ili nikakvim liječenjem, probiotici vjerojatno poboljšavaju oporavak, te mogu dovesti do poboljšanja u očitoj hepatalnoj encefalopatiji, kvaliteti života i koncentraciji amonijak u plazmi, ali mogu dovesti i do male ili nikakve razlike u smrtnosti. Probiotici mogu blago poboljšati kvalitetu života u odnosu na nikakvo liječenje; međutim, taj zaključak se temelji na tri ispitivanja niske kvalitete dokaza. Nije jasno jesu li probiotici bolji od laktuloze za hepatalnu encefalopatiju, jer je kvaliteta dostupnih dokaza vrlo niska. Nije bilo podataka o sepsi koji bi se mogli pripisati probioticima u bilo kojem ispitivanju. Nije bilo dokaza o pojavi većeg broja nuspojava nakon uzimanja probiotika kad su se uspoređivali s placebom ili laktulozom.

Financiranje
Osam se ispitivanja izjasnilo o izvoru financiranja, od kojih se šest financiralo neovisnim izvorima novca, a dva je ispitivanja financirala industrija. U preostalih 13 ispitivanja nije bio naveden izvor financiranja.

Ograničenja pregleda
Kod mnogih uključenih ispitivanja utvrđen je visok rizik od sustavne pogreške (odnosno pristranosti) i visok rizik od nasumičnih pogrešaka (igra slučajnosti). U skladu s tim, smatramo da je ukupni dokaz loše kvalitete.

Zaključci
U usporedbi s placebom ili nikakvim liječenjem, probiotici vjerojatno poboljšavaju oporavak, te mogu dovesti do poboljšanja u očitoj hepatalnoj encefalopatiji, kvaliteti života i koncentraciji amonijaka u plazmi, ali također mogu dovesti i do male ili nikakve razlike u smrtnosti. Nije jasno jesu li probiotici bolji od laktuloze za hepatalnu encefalopatiju, jer je kvaliteta dostupnih dokaza vrlo niska. Potrebno je provesti visoko-kvalitetna klinička ispitivanja sa standardiziranim skupom ishoda i prikaza podataka kako bi se dodatno razjasnila stvarna učinkovitost probiotika.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Jasna Safić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information