Metformin za sprječavanje/odgađanje šećerne bolesti tipa 2 (engl. type 2 diabetes mellitus, T2DM) i pridruženih komplikacija u osoba s povećanim rizikom za razvoj T2DM

Istraživačko pitanje

Može li antidijabetički lijek metformin spriječiti ili odgoditi šećernu bolest tipa 2 i popratne komplikacije kod osoba koje imaju umjereno do blago povišenu razinu šećera u krvi?

Dosadašnje spoznaje

Za osobe s blago umjerenom povišenom razinom šećera u krvi (predijabetes) kaže se da imaju povećan rizik za razvoj šećerne bolesti. Metformin je lijek koji snižava razinu šećera u krvi i koji se već dugo koristi za liječenje osoba sa šećernom bolešću tipa 2. Šećerna bolest tipa 2, također poznata i kao šećerna bolest koja se javlja kod odraslih osoba, je najčešća vrsta šećerne bolesti, a u njoj tijelo ne može pravilno koristiti inzulin (inzulinska rezistencija). Šećerna bolest tipa 2 ima loše učinke na dugoročno zdravlje (komplikacije šećerne bolesti), kao što su teška oboljenja oka i bubrega ili 'dijabetičko stopalo', što na kraju rezultira ulkusima na nogama.

Istražili smo može li se metformin koristiti za sprječavanje ili odgađanje šećerne bolesti u osoba s povećanim rizikom. Ispitali smo učinke metformina na ishodima važnima za pacijente, kao što su komplikacije šećerne bolesti, smrt od bilo kakvog uzroka, kvaliteta života povezana sa zdravljem, te nuspojave lijekova.

Obilježja uključenih istraživanja

Da bi bili uključeni, ispitanici su morali imati razinu šećera višu od normalne, ali nižu od razine potrebne za dijagnozu šećerne bolesti. Pronašli smo 20 randomiziranih kontroliranih istraživanja (klinička istraživanja u kojima su ispitanici nasumično razvrstani u jednu, dvije ili više skupina za liječenje), s ukupno 6774 ispitanika. Kontrolna intervencija se sastojala od dijete i tjelovježbe, intenzivne dijete i tjelovježbe ili drugog lijeka za snižavanje šećera u krvi. Jedno je istraživanje prevladavalo u dokazima (48% od ukupnog broja svih ispitanika). U Kini je provedeno 12 istraživanja. Mi smo uključili samo istraživanja s trajanjem liječenja od godinu dana ili više. Trajanje liječenja u provedenim istraživanja bilo je od jedne do pet godina.

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do ožujka 2019. godine.

Ključni rezultati

15 istraživanja uspoređivalo je metformin s dijetom i tjelovježbom. Osam istraživanja uspoređivalo je metformin s intenzivnom dijetom i tjelovježbom, a tri su istraživanja uspoređivala metformin zajedno s intenzivnom dijetom i tjelovježbom u odnosu na samo intenzivnu dijetu i tjelovježbu. U usporedbi sa standardnom tjelovježbom i dijetom, metformin malo usporava ili odgađa razvoj šećerne bolesti. Međutim, kada uspoređujemo intenzivnu dijetu i tjelovježbu, metformin ne pruža dodatnu prednost u smanjenju ili odgađanju šećerne bolesti.

Sedam istraživanja uspoređivalo je metformin s drugim lijekom za snižavanje glukoze: tri istraživanja su usporedila metformin s akarbozom. Tri istraživanja su usporedila metformin sa tiazolidinskim lijekom (kao što je pioglitazon). Nije bilo ni prednosti ni nedostataka pri usporedbi metformina s ovim lijekovima, u utjecaju na razvoj šećerne bolesti. Jedno je istraživanje usporedilo metformin sa sulfonilurejom (glimepirid). Istraživanje nije prikazalo ishode značajne za pacijente.

Općenito, izvještavanje o ozbiljnim nuspojavama bilo je rijetko. Nekoliko je ispitanika umrlo, no nije bilo jasne razlike između intervencijskih i kontrolnih skupina. Također, nije bilo korisnih ni štetnih učinaka metformina na kvalitetu života povezanu sa zdravljem. Uključena istraživanja nisu opisala ishode ne-smrtonosnog srčanog udara, moždanog udara ili komplikacija šećerne bolesti, poput bolesti oka ili bubrega. Samo je nekoliko istraživanja procijenilo izravne medicinske troškove. U usporedbi s dijetom i tjelovježbom, metformin je bio skuplji. U usporedbi s intenzivnom dijetom i tjelovježbom, metformin je bio jeftiniji.

Pronašli smo 11 potencijalnih istraživanja koja bi mogla pružiti podatke za ovo istraživanje, a koja još nisu dovršena. Ova istraživanja će uključiti dodatnih 17,853 ispitanika u budućim obnavljanjima ovog sustavnog pregleda.

Buduća istraživanja bi trebala istražiti ishode koji su od većeg značaja za pacijente, kao što su komplikacije šećerne bolesti, a posebno nuspojave lijekova. Ne znamo je li predijabetes samo stanje određeno laboratorijskim mjerenjem ili je zapravo stvarni čimbenik rizika za razvoj šećerne bolesti. Također, nije poznato može li liječenje predijabetesa dovesti do boljih ishoda važnih za pacijente.

Pouzdanost dokaza

Sva uključena istraživanja su imala poteškoće u načinu provođenja ili izvještavanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Ružica Dujak. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information