Smanjuju li kratka razdoblja umjetnog blokiranja dotoka krvi u udove smrtnost i ozljede organa kod ljudi kod kojih se planira vaskularna operacija?

Ključne poruke

• Izvođenje kratkih razdoblja opstrukcije dotoka krvi u udove prije operacije, putem napuhivanja manžeta za krvni tlak (udaljeno ishemijsko prekondicioniranje, engl. remote ischaemic preconditioning, RIPC), vjerojatno ne smanjuje smrtne ishode, ozljede organa, duljinu boravka u bolnici ili trajanje operacijskog zahvata kod ljudi kojima je potreban vaskularni zahvat (npr. liječenje suženja ili proširenja arterije).

• Potrebno je provesti veća, dobro osmišljena istraživanja s ishodima usmjerenima na pacijenta, kao što je kvaliteta života, kako bi se bolje procijenile dobrobiti i potencijalne štetnosti RIPC-a za osobe kojima je potrebna vaskularna operacija.

Što je udaljeno ishemijsko prekondicioniranje?

Kako populacija stari, sve više ljudi će oboljeti od vaskularnih bolesti kao što su suženja zbog nakupljanja masnih depozita ili proširenja arterija (aneurizme). Vaskularni kirurški zahvat, kao osnovni način liječenja teške arterijske bolesti, nosi određen rizik od smrti i komplikacija. Visoki operacijski rizik uglavnom je posljedica opstrukcije i kasnijeg ponovnog uspostavljanja protoka krvi u toku zahvata, što je poznato kao ishemijsko-reperfuzijska ozljeda. Do sada je korišteno nekoliko pristupa za smanjenje rizika od operacija, ali s ograničenim učinkom.

Privremena blokada dotoka krvi (na nekoliko minuta) u organ može smanjiti ozljedu tog organa (lokalno ishemijsko prekondicioniranje), ali može i smanjiti oštećenje u drugim organima (udaljeno ishemijsko prekondicioniranje, RIPC). RIPC se uglavnom izvodi učestalim napuhavanjem i ispuhivanjem manžete za krvni tlak, postavljene na nadlakticu ili nogu. Sigurna i jednostavna metoda, RIPC dokazano sprječava oštećenje organa kod operacije srca u istraživanjima na životinjama.

Cilj Cochraneova sustavnog pregleda

Autori ovog sustavnog pregleda htjeli su utvrditi može li RIPC, naspram ne-izvođenja RIPC-a, smanjiti smrtnost i ozljede organa kod ljudi kojima je potrebna vaskularna operacija, te može li uzrokovati štetne učinke.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Pretražena su istraživanja koja su proučavala RIPC kod ljudi koji su bili podvrgnuti vaskularnoj operaciji. Uključena su randomizirana istraživanja (u kojima su ispitanici nasumično raspoređeni u jednu od dvije ili više skupina) koja su uspoređivala korištenje RIPC-a s ne-korištenjem RIPC-a. Uspoređeni su i sažeti rezultati uključenih istraživanja te je procijenjena pouzdanost dokaza na temelju čimbenika kao što su metode istraživanja i veličina uzorka.

Ključni rezultati

Pronađeno je 14 istraživanja u koja je bilo uključeno 1,295 ispitanika iz Ujedinjenog Kraljevstva, Irske, Estonije, Španjolske, Kine, SAD-a, Singapura i Novog Zelanda. Prosječna dob ispitanika je bila od 65 do 76 godina. Većina sudionika su bili muškarci (84%). Sveukupna metodološka kvaliteta uključenih istraživanja bila je prihvatljiva.

Kod osoba koje su podvrgnute vaskularnoj operaciji i korištenju RIPC-a, u usporedbi s ne-korištenjem RIPC-a:

• RIPC vjerojatno dovodi do male ili nikakve razlike u smrtnom ishodu (10 istraživanja, 965 ispitanika), srčanom udaru (11 istraživanja, 1,001 ispitanik), ozljedi bubrega (12 istraživanja, 1,054 ispitanika) i moždanom udaru (4 istraživanja, 392 ispitanika), te može dovesti do male ili nikakve razlike u gubitku ekstremiteta (3 istraživanja, 322 ispitanika);

• RIPC vjerojatno dovodi do male ili nikakve razlike u duljini boravka u bolnici (7 istraživanja, 59 ispitanika) i trajanju operacijskog zahvata (10 istraživanja, 803 ispitanika).

Koja su ograničenja ovih dokaza?

Pouzdanost ovih rezultata je umjerena zbog zabrinutosti oko određenih čimbenika: prvo, dokazi su se temeljili samo na nekoliko slučajeva što se tiče smrtnog ishoda ili gubitka udova, a neka istraživanja su imala malen uzorak. Zatim, istraživanja su koristila različite načine za bilježenje ishoda kao što je ozljeda bubrega. I konačno, neka istraživanja još nisu javno objavila rezultate, što onemogućuje objektivnu analizu svih dostupnih podataka (pristranost objavljivanja). Rezultati daljnjih istraživanja bi se mogli razlikovati od rezultata u ovom pregledu, što znači da bi se i zaključci mogli promijeniti kad se buduća istraživanja objave.

Datum pretraživanja dokaza

Ovo je obnovljeni Cochraneov sustavni pregled. U ovaj sustavni pregled uključeni su dokazi objavljeni do 1. travnja 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Ivan Maleš. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information