Koje su koristi i rizici liječenja kombinacijom steroida i ciklofosfamida (lijeka protiv raka) za trovanje parakvatom?

Ključne poruke

- Steroidi koji se daju s ciklofosfamidom vjerojatno neće smanjiti rizik od smrti nakon trovanja parakvatom u kratkom roku ili tri mjeseca nakon otpusta iz bolnice.

- Nije sigurno povećavaju li ti lijekovi rizik od infekcije.

- Buduća istraživanja moraju biti veća, precizno izmjeriti razinu trovanja parakvatom i dugoročno pratiti pacijente. Istraživanja steroida u kombinaciji s drugim oblicima liječenja mogla bi biti korisna.

Što se događa u osoba koje se otruju parakvatom?

Parakvat se koristi kao herbicid, ali je ujedno i smrtonosni otrov. Većina ljudi koja se otruje parakvatom to napravi namjerno.

Liječenje trovanja parakvatom usredotočeno je na fizičko uklanjanje (ispumpavanjem želuca ili drugim metodama) što je moguće više parakvata iz probavnog sustava (želuca) i krvi osobe. Bilo koja količina parakvata koja ostane u tijelu uzrokuje upalu koja može ozbiljno oštetiti pluća i dovesti do smrti.

Steroidi i ciklofosfamid (lijek koji se obično koristi u liječenju raka) lijekovi su koji se bore protiv upala, a tako se koriste i za liječenje trovanja parakvatom.

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Željelo se saznati djeluje li kombinacija steroida i ciklofosfamida (uz uobičajenu njegu) bolje od same uobičajene njege na smrtnost od trovanja parakvatom.

Također se željelo saznati uzrokuje li takvo liječenje veći broj infekcija.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Tražena su istraživanja koja su istraživala uporabu steroida i ciklofosfamida (uz uobičajenu njegu) u usporedbi sa samom uobičajenom njegom.

Rezultati istraživanja uspoređeni su i sažeti te je procijenjena pouzdanost dokaza s obzirom na čimbenike poput metoda istraživanja i veličine uzorka.

Ključni rezultati

Pronađena su četiri istraživanja u kojima su sudjelovala 463 ispitanika s potvrđenim trovanjem parakvatom. Dva istraživanja provedena su na Tajvanu (Republika Kina), jedno u Iranu i jedno na Šri Lanki.

Svi ispitanici dobili su:

- samo uobičajenu njegu; ili

- steroide (sami metilprednizolon ili u kombinaciji sa deksametazonom) uz ciklofosfamid, kao i uobičajenu njegu. Ciklofosfamid je primijenjen dan prije steroida ili istodobno s njima.

Dva istraživanja mjerila su težinu trovanja analizom plazme pacijenata (sastojka krvi) na početku istraživanja. Analize plazme daju najbolju procjenu ozbiljnosti trovanja.

Jedno istraživanje koristilo je placebo (lažni) lijek uz uobičajenu njegu. Dva istraživanja davala su ispitanicima steroid (deksametazon) kao dio uobičajene njege.

Smrtnost u tijeku hospitalizacije

Kombinirani rezultati dva istraživanja pokazali su da steroidi uz ciklofosfamid (uz uobičajenu njegu) mogu u manjoj mjeri smanjiti rizik od smrti u usporedbi sa samom uobičajenom njegom (sa ili bez placeba) u osoba otrovanih parakvatom.

Smrtnost 3 mjeseca nakon otpusta iz bolnice

Jedno veliko istraživanje pokazalo je da 3 mjeseca nakon otpusta iz bolnice možda nema razlike u broju smrtnih slučajeva između onih liječenih steroidima i ciklofosfamidom (uz uobičajenu njegu) i onih koji se liječe samo uobičajenom njegom.

Infekcije

Dva mala istraživanja pratila su razinu bijelih krvnih stanica ispitanika (niske razine mogu povećati rizik od infekcije). Niti jedno istraživanje nije izvijestilo o infekcijama u tjednu nakon liječenja steroidima i ciklofosfamidom. Zbog male veličine istraživanja, nije sigurno povećava li liječenje rizik od infekcije unutar jednog tjedna.

Koja su ograničenja ovih dokaza?

Istraživanja su se razlikovala u pogledu broja ispitanika, procjene razine trovanja parakvatom i vrstama liječenja. To je ograničilo mogućnosti izvlačenja zaključaka iz dokaza.

Sve u svemu, uključena istraživanja bila su premala da bi mogla pružiti odgovore na ova pitanja.

Datum pretraživanja dokaza

Ovo je obnovljeni Cochraneov sustavni pregled. U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do rujna 2020. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Nikolina Šparmajer. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information