Oralni nesteroidni protuupalni lijekovi u usporedbi s drugim oralnim lijekovima za bolove uz uganuće, istegnuće i modrice

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Uganuća, istegnuća i modrice česte su ozljede i za njihovo liječenje često su potrebni lijekovi protiv bolova (analgetici) u obliku tablete ili kapsule koja se uzima na usta (oralno). Postoje mnogi oblici oralnih lijekova protiv bolova za liječenje tih ozljeda. U ovom Cochraneovom sustavnom pregledu promatran je učinak nesteroidnih protuupalnih lijekova (engl. non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAID, npr. ibuprofen) na smanjenje boli, oticanje, povratak funkcije ili neželjene posljedice u usporedbi s utjecajem paracetamola, opijata (primjerice kodeina) te s postupcima komplementarne ili alternativne medicine ili nekom od kombinacija navedenog.

Ovo je obnovljena inačica Cochraneovog sustavnog pregleda objavljenog 2015. godine.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Pretražene su medicinske baze podataka do siječnja 2020. godine kako bi se pronašla istraživanja koja su uspoređivala NSAID lijekove s drugim lijekovima protiv bolova kod uganuća, istegnuća i modrica. Ispitanici su mogli biti svih životnih dobi. Procijenjena je pouzdanost (sigurnost) dokaza uključenih istraživanja. Dokazi su ocijenjeni kao dokazi visoke, umjerene, niske ili vrlo niske kvalitete. Visoka kvaliteta znači da postoji sigurnost u dokaze, umjerena kvaliteta označava priličnu sigurnost u dokaze, niska ili vrlo niska kvaliteta označava da postoji nesigurnost ili visoka nesigurnost u dokaze.

Značajke istraživanja

Uključeno je 20 istraživanja s ukupno 3,305 ispitanika. Sedam istraživanja uključivalo je ispitanike samo s uganućem gležnja. Tri istraživanja obuhvaćala su isključivo djecu. Većina ispitanika iz ostalih istraživanja su bile mlađe odrasle osobe, s blagom prevagom muškaraca u odnosu na žene. Nekoliko ispitanika je bilo starije od 65 godina. Istražena su tri oblika liječenja: NSAID lijekovi u usporedbi s paracetamolom (11 istraživanja), NSAID lijekovi u usporedbi s opioidima (šest istraživanja) i NSAID lijekovi u usporedbi s kombinacijom paracetamola i opioida (četiri istraživanja). Vrijeme praćenja variralo je među istraživanjima, od jednog sata nakon uzimanja lijeka do 10-14 dana.

Ključni rezultati

Nema dokaza o značajnoj razlici u razini boli nakon primjene NSAID lijekova i paracetamola nakon jednog do dva sata ili nakon dva do tri dana (dokazi visoke razine kvalitete), a možda neće biti razlike ni nakon tjedan dana ili više (dokazi niske razine kvalitete). Dokazi niske kvalitete ukazuju da NSAID lijekovi možda malo utječu na oticanje nakon tjedan dana ili više. Nisu pronađeni dokazi o tome utječu li NSAID lijekovi na povratak funkcije nakon tjedan dana ili više (dokazi vrlo niske kvalitete). Postoje dokazi niske kvalitete koji ukazuju da su osobe liječene NSAID lijekovima imale više nuspojava povezanih s probavom.

Vjerojatno nema razlike između NSAID lijekova i opioida u razini boli nakon jednog sata (dokazi umjerene razine kvalitete), a možda nema razlike ni nakon četiri do sedam dana (dokazi niske kvalitete). Nisu nađeni dokazi o tome utječu li NSAID lijekovi na oticanje nakon 10 dana (dokazi vrlo niske kvalitete). Postoje dokazi niske kvalitete da NSAID lijekovi mogu poboljšati povratak funkcije za sedam do 10 dana. Postoje dokazi umjerene kvalitete da NSAID lijekovi imaju manje neželjenih nuspojava, poput mučnine i vrtoglavice, u usporedbi s opioidima.

Dokazi ukazuju da postoji mala razlika, ili da je nema, između učinka NSAID lijekova i paracetamola u kombinaciji s opioidima kod bolova, povratka funkcije ili neželjenih nuspojava. Dokazi su niske kvalitete pa postoji nesigurnost u rezultate.

Nijedno istraživanje nije izvijestilo o riziku od ponovnog ozljeđivanja nakon liječenja.

Nisu pronađena istraživanja koja bi usporedila NSAID lijekove s komplementarnim ili alternativnim lijekovima.

Zaključci

Dosadašnji dokazi nisu pronašli razliku između nesteroidnih protuupalnih lijekova i drugih lijekova za ublažavanje boli kod uganuća, istegnuća i modrica u mlađih ljudi. Međutim, potrebno je više istraživanja o ponovnom uspostavljanju funkcije i neželjenim nuspojavama u svim dobnim skupinama, posebice u starijih ljudi.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Ana Golem. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information