Usporedba propofola (lijek za anesteziju) i drugih lijekova u svrhu umirenja pacijenata kod kojih se rade bolni zahvati u hitnoj službi

Dosadašnje spoznaje

Propofol je lijek koji se često koristi kao opći anestetik u svrhu sedacije (umirenja) pacijenata za operacije u operacijskoj sali. Propofol je lijek koji se primjenjuje direktno u venu. Sve je više dokaza da se propofol može koristiti izvan operacijskih sala u svrhu sedacije pacijenata koji se podvrgavaju bolnim postupcima (primjerice kod vraćanja zgloba u normalan položaj nakon ozljede) u hitnoj službi.

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirani su dokazi vezani uz uporabu propofola za sedaciju pacijenata u hitnim službama koji su pripremani za bolne medicinske zahvate. Cilj je bio ispitati učinkovitost i sigurnost propofola u usporedbi s drugim lijekovima koji se koriste za sedaciju pacijenata u hitnoj službi.

Obilježja uključenih istraživanja

Dokazi u ovom Cochrane sustavnom pregledu odnose se na studije objavljene do rujna 2013. godine. Pretraživanje literature ponovljeno je u veljači 2015. godine te će se nove pronađene studije analizirati sljedeći put kada se obnovi ovaj sustavni pregled. Uključeno je 10 studija s ukupno 813 pacijenata. Uključene studije uspoređivale su propofol i pet drugih lijekova koji se koriste za sedaciju pacijenata u hitnim službama. Nije bilo moguće zajednički statistički analizirati rezultate 10 studija jer ni za jednu usporedbu nisu provedene barem 2 studije.

Ključni rezultati

Pronađeni su dokazi vrlo niske kvalitete vezane uz učinke propofola i drugih lijekova koji se koriste za sedaciju pacijenata u hitnoj službi u smislu komplikacija (nuspojave, uključujući bol na mjestu davanja injekcije) te zadovoljstvo sudionika. Uspoređujući kombinaciju lijekova propofola i fentanila (analgetik) s midazolamom i ketaminom (lijek koji djeluje i kao analgetik i sedativ) u jednoj studiji, zabilježene su odgođene nuspojave (noćne more i promjene ponašanja) u 10% pacijenata skupine liječene ketaminom / midazolamom te nikakve nuspojave u skupini liječenom propofolom / fentanilom.

Kvaliteta dokaza

Cjelokupna kvaliteta dokaza bila je vrlo niska.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Ivan Bacinger
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information