Vigabatrin za žarišnu epilepsiju otpornu na lijekove

Dosadašnje spoznaje

Epilepsija je česta bolest živčanog sustava koja zahvaća približno jednu od 100 osoba. Oko 30% oboljelih ne može kontrolirati epilepsiju s trenutno dostupnim lijekovima pa se kaže kako imaju epilepsiju koja je otporna na lijekove. Najčešće je epilepsija otporna na lijekove žarišne prirode, što znači da napadaji nastaju u jednom specifičnom dijelu mozga. Vigabatrin je lijek protiv epilepsije koji se može koristiti kao dodatak terapiji za žarišnu epilepsiju otpornu na lijekove, što znači da se uzima kao dodatak uz druge lijekove protiv epilepsije.

Ključni rezultati

Pronađeno je 11 kliničkih istraživanja koja su uključivala 756 ispitanika, a u kojima se ispitivao vigabatrin kao dodatak terapiji za ljude sa žarišnom epilepsijom otpornom na lijekove. Dob ispitanika u istraživanjima je bila između 10 i 64 godine te su im dane doze od jedan do šest grama vigabatrina dnevno.

Oni koji su koristili vigabatrin imali su dva do tri puta veću vjerojatnost za smanjenje broja napadaja od 50% i više, u usporedbi s ispitanicima koji su dobili placebo (lijek bez terapijskih svojstava). Također, rezultati ukazuju da je do tri puta vjerojatnije da će ispitanici kojima je dan vigabatrin prestati s liječenjem, u usporedbi s onima koji su uzimali pllacebo. Ispitanici kojima je dan vigabatrin češće su imali nuspojave kao što su: vrtoglavica/slabost, umor, pospanost i depresija, za razliku od ispitanika kojima je dan placebo. Međutim, dokazi ukazuju da ne bi trebali imati češće: ataksiju (poremećaj koji zahvaća koordinaciju, stabilnost i govor), mučninu, poremećaj vida, glavobolju, duple slike (lat. diplopia) ili nekontrolirane pokrete očiju (lat. nystagmus) od ispitanika koji su primili placebo.

Pouzdanost dokaza

Procijenjeno je da sva istraživanja imaju značajan rizik od pristranosti. U istraživanjima se nije objasnilo kako su ispitanici bili dodijeljeni u skupine za liječenje i nije bilo navedeno jesu li istraživači znali koju terapiju su ispitanici dobili. Uz ostale razloge, to je smanjilo pouzdanost rezultata. Sve u svemu, postoji nesigurnost ili velika nesigurnost u pouzdanost rezultata. Pravi učinci vigabatrina mogu biti značajno različiti od onih koji su zabilježeni u ovom pregledu.

Zaključci

Vigabatrin možda može značajno smanjiti učestalost napadaja kod ljudi koji imaju epilepsiju otpornu na lijekove, ali to nije sigurno. Većina dokaza je prikupljena od odraslih ispitanika, stoga djelotvornost vigabatrina može biti drugačija kod djece. Sva uključena istraživanja su kratko trajala, stoga se ne može izvijestiti o ikakvim dugoročnim posljedicama vigabatrina. Važna je informacija da su sustavni pregledi dugotrajnih istraživanja izvijestili kako dugotrajna uporaba vigabatrina može dovesti do razvitka problema s vidom.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Dora Pavelić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information