Rutinski preoperativni medicinski pregled kod operacije katarakte

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Operacija katarakte se provodi učestalo i znatni resursi se troše na povećavajuću stopu operacije katarakte u zemljama u razvoju. S obzirom na trenutni broj operacija katarakte i njegovo povećavanje u budućnosti, nužno je biti u mogućnosti optimizirati sigurnost, ali i trošak i učinkovitost ovog postupka. Većina katarakta su povezane sa starijom dobi (senilne) i stoga se operacije izvode kod starijih osoba koje istodobno imaju i odgovarajuće češće prisustvo drugih sistemskih i očnih bolesti. Preoperativni medicinski pregled vjerojatno će otkriti ta medicinska stanja, ali upitno je hoće li ta stanja isključiti ove pojedince iz operacije katarakte ili promijeniti njihovo perioperativno zbrinjavanje.

U literaturi su nađene tri randomizirane kliničke studije koje su ispitivale utjecaj preoperativnog medicinskog pregleda na rizik od zdravstvenih štetnih događaja. Preoperacijski medicinski pregled nije smanjio rizik intraoperacijskih ili postoperacijskih zdravstvenih štetnih događaja u usporedbi sa selektivnim pregledom ili bez pregleda. Trošak je ocijenjen u jednoj studiji koja je procijenila da je trošak 2,55 puta veći kod onih koji su imali rutinski preoperativni medicinski pregled u usporedbi s onima koji su imali selektivni medicinski pregled prije zahvata. Nije bilo razlike u otkazivanju operacije između onih s rutinskim preoperativnim medicinskim pregledom i onih bez ili s djelomičnim preoperativnim pregledom.