Antigen-specifična aktivna imunoterapija za rak jajnika

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Dosadašnje spoznaje

Rak jajnika je vodeći uzrok smrti među karcinomima ženskog reproduktivnog sustava. Standardna terapija sastoji se od operacije i kemoterapije. Odgovori na kemoterapiju su obično dobri, ali većina žena doživi relaps, za koji ne postoji učinkovita terapija. Prisutnost određenih imunih stanica u tumorima je povezana s duljim preživljenjem. To upućuje da bi stimulacija antitumorskog imuno odgovora, npr. imunoterapija, mogla biti učinkovit pristup poboljšanja ishoda za žene oboljele od raka jajnika.

Pitanje koje postavlja sustavni pregled

U ovom Cochrane sustavnom pregledu ispitana je djelotvornost antigen-specifične aktivne imunoterapije za liječenje karcinoma jajnika. Cilj antigen-specifične aktivne imunoterapije je pobuđivanje antitumorskog imunološkog odgovora primjenom tumorskog antigena, molekule koju izražavaju tumorske, a normalne stanice ju praktički ne izražavaju. Prikupljene su informacije o kliničkom ishodu, imunološkim odgovorima i nuspojavama.

Ključni rezultati

Pronađeno je pedeset i pet studija koje su uključivale 3051 ženu oboljelu od raka janika, objavljene između 1966. i 2013. Najčešće opisana strategija je bila primjena protutijela koja ciljaju tumorski antigen CA-125 (2339 sudionica u 16 studija). Većina tih studija je prvenstveno procijenila sigurnost i imunološki odgovor. Između 7 i 30% sudionica imalo je ozbiljne probavne tegobe i simptome nalik gripi. Iako su stope odgovora varirale među studijama, protutijela i imunostanice usmjerene protiv CA-125 su obično bili pronađeni. Unatoč obećavajućim imunološkim odgovorima, nije pronađena prednost u preživljenju između pacijentica koje su primale CA-125 usmjerena protutijela u usporedbi s placebom u četiri velike studije.

Za strategije koje se ne oslanjaju na primjenu protutijela, ne mogu se izvući slični zaključci. Zbirni rezultati ukazuju da su terapiju ispitanice dobro podnosile, a najčešće opisana nuspojava je upalna reakcija na mjestu ubrizgavanja lijeka. Imunološki odgovor utvrđen je kod većine ispitanih terapija, ali klinički učinak se treba dodatno istražiti u velikim studijama.

Kvaliteta dokaza i zaključci

Zbog trenutačnog nedostatka visoko kvalitetnih dokaza kliničke dobrobiti, terapija protutijelima koji ciljaju CA-125 u današnjem obliku ne bi trebala biti uključena u standardnu terapiju.

S obzirom na nedostatak uniformnosti u uključenim studijama, istraživači trebaju usvojiti univerzalnu definiciju odgovora na terapiju, slijediti smjernice za opisivanje neželjenih učinaka i naputke za provođenje i prikazivanje rezultata o studijama. Nadalje, čekaju se rezultati randomiziranih kontroliranih studija koji su u tijeku, a trebale bi se provesti i nove studije na tu temu.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Adam Galkovski
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Share/Save