Antigen-specifična aktivna imunoterapija za rak jajnika

Dosadašnje spoznaje
Rak jajnika je vodeći uzrok smrti među karcinomima ženskog spolnog sustava. Standardna terapija sastoji se od operacije i kemoterapije. Odgovori na kemoterapiju su obično dobri, međutim, kod većine žena javljaju se recidivi, za koje ne postoji učinkovito liječenje. Prisutnost određenih imunih stanica u tumorima je povezana s duljim preživljenjem. To upućuje da bi stimulacija antitumorskog imunološkog odgovora, npr. imunoterapija, mogla biti učinkovit pristup za poboljšanje ishoda za žene oboljele od raka jajnika.

Istraživačko pitanje
U ovom Cochraneovom sustavnom pregledu ispitana je djelotvornost antigen-specifične aktivne imunoterapije za liječenje karcinoma jajnika. Cilj antigen-specifične aktivne imunoterapije je pobuđivanje antitumorskog imunosnog odgovora primjenom tumorskog antigena, molekule koju izražavaju tumorske stanice, a normalne stanice ju praktički ne izražavaju. Prikupljeni su podaci o kliničkim ishodima, imunosnim odgovorima i nuspojavama.

Ključni rezultati
Pronađeno je 67 istraživanja koja su uključivala 3632 žene oboljele od raka janika, objavljena između 1966. i 2017. godine. Najčešće opisana strategija je bila primjena protutijela koja ciljaju tumorski antigen CA-125 (2347 ispitanika u 17 istraživanja). Većina tih istraživanja je prvenstveno procijenila sigurnost terapije i imunosni odgovor. Između 7% i 30% ispitanica imalo je ozbiljne probavne tegobe i simptome nalik gripi. Iako su se stope odgovora razlikovale među istraživanjima, protutijela i imunosne stanice usmjerene protiv CA-125 su obično bile pronađene u svima. Unatoč obećavajućim imunosnim odgovorima, nije pronađena prednost u preživljenju između pacijentica koje su primale CA-125 usmjerena protutijela, u usporedbi s placebom u četiri velika istraživanja.

Za strategije koje se ne oslanjaju na primjenu protutijela, ne mogu se izvući slični zaključci. Sveukupno, autori istraživanja izvješćuju da se liječenje dobro podnosi i da su najčešće nuspojave upalni simptomi na mjestu injekcije. Imunosni odgovor utvrđen je kod većine ispitanih terapija, ali klinički učinak se treba dodatno istražiti u velikim istraživanjima.

Kvaliteta dokaza i zaključci
Zbog trenutačnog nedostatka visoko kvalitetnih dokaza o kliničkoj dobrobiti, terapija protutijelima koja ciljaju CA-125 u svom sadašnjem obliku ne bi trebala biti uključena u standardnu terapiju.

S obzirom na nedostatak dosljednosti u uključenim istraživanjima, istraživači bi trebali usvojiti jedinstvenu definiciju odgovora na terapiju, slijediti smjernice za opisivanje neželjenih učinaka i naputke za provođenje i prikazivanje rezultata u istraživanjima. Nadalje, čekaju se rezultati randmiziranih kontroliranih istraživanja koja su u tijeku, a trebala bi se provesti i nova istraživanja na tu temu.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Martin Kondža. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information