Telefonska podrška ili neinvazivno praćenje na daljinu za liječenje osoba sa zatajenjem srca

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirani su dokazi o djelovanju strukturirane telefonske podrške ili neinvazivnog nadziranja na daljinu (telemonitoring) u liječenju pacijenata sa zatajenjem srca. Pronađena je 41 studija na tu temu. Dvije od uključenih studija ispitale su i strukturiranu telefonsku podršku i telemonitoring u usporedbi s ubičajenom skrbi, stoga su ukupno nađene 43 usporedbe. Dokazi se odnose na istraživanja dostupna do siječnja 2015.

Dosadašnje spoznaje

S obzirom na ograničena sredstva u zdravstvu i povećanje broja starijih osoba, sve češće je zdravstvenom sustavu teško pružiti odgovarajuću visoko-kvalitetnu skrb za pacijente sa zatajenjem srca. Multidisciplinarne specijalizirane klinike za zatajenje srca dostupne su samo malom broju pacijenata i obično nemaju kapacitet za česte kontrole pacijenata. Pacijentima možda niji ni drago, ili nisu u mogućnosti, često posjećivati kliniku zbog troškova, teškoća s prijevozom ili lošeg zdravstvenog stanja. Strukturirana telefonska podrška i telemonitoring mogu omogućiti specijaliziranu skrb pacijentima koji boluju od zatajenja srca, i to većem broju pacijenata, koji imaju ograničen pristup zdravstvenim uslugama.

Značajke istraživanja

Detaljno su analizirani rezultati pronađenih studija. U 25 studija ispitana je strukturirana telefonska podrška (ukupno 9332 ispitanika), 18 je ispitalo telemonitoring (ukupno 3860 ispitanika), a 2 studije su ispitale obje intervencije (njihovi ispitanici uključeni su u gornje brojeve).

Ključni rezultati

Ovaj sustavni pregled pokazuje da podrška osobama sa zatajanjem srca korištenjem informacijskih tehnologija može smanjiti stopu smrti i primitka u bolnicu zbog srčanog zatajenja. Poboljšava kvalitetu života ljudi te njihovo znanje o srčanom zatajenju i samo-liječenju. Većina pacijenata, čak i oni koji su bili stariji, lako su naučili koristiti tehnologiju i bili su zadovoljni tim intervencijama.

Kvaliteta dokaza

Procijenjena je kvaliteta dokaza za sve glavne rezultate ovog sustavnog pregleda (smrtnost od svih uzroka, hospitalizacija zbog svih uzroka, hospitalizacija zbog srčanog zatajenja) prema GRADE kriterijima. Dokazi su ocijenjeni kao vrlo niski (za hospitalizaciju zbog svih uzroka) ili umjereni (smrtnost od svih uzroka, hospitalizacije zbog srčanog zatajenja).

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information