Što znamo o utjecaju medicinskih sestara na pacijente, osoblje i troškove njege?

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda bio je utvrditi poboljšavaju li promjene u osoblju u bolnicama ishode za pacijente ili medicinske sestre i tehničare i imaju li utjecaja na troškove zdravstvene skrbi. Promjene u osoblju mogu se odnositi na broj medicinskih sestara i tehničara po pacijentu, kombinaciju različitih vrsta medicinskih sestara i tehničara u bolničkim jedinicama ili modele koji se koriste za raspoređivanje medicinskih sestara i tehničara pacijentima u bolničkoj jedinici.

Ključne poruke

Istraživanja koja se odnose na osoblje u bolnicama vrlo su ograničena i sa tim dokazima treba postupati oprezno.

Malo je vjerojatno da zapošljavanje medicinskih sestara s naprednim sestrinskim vještinama ili sa stručnošću u određenom području dovodi do razlike u stopi smrtnosti pacijenata. Ne možemo biti sigurni kakav bi drugi učinak to moglo imati na pacijente, na primjer, smanjuje li vrijeme koje pacijenti provode u bolnici ili troškove njege pacijenta. Ne možemo biti sigurni da promjene u načinu na koji su medicinske sestre raspoređene u njezi pacijenata smanjuju broj osoblja koje će dati otkaz niti hoće li uvođenje manje kvalificiranih medicinskih sestara u njegu smanjiti troškove, jer su i ova istraživanja vrlo ograničena.

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Pronašli smo istraživanja koja su promatrala učinke četiri glavne strategije ili modela zapošljavanja medicinskih sestara: zapošljavanje naprednih ili specijaliziranih medicinskih sestara u sestrinsku radnu snagu, zapošljavanje manje kvalificiranog sestrinskog osoblja, promjena načina na koji su sestre raspoređene u bolničkim jedinicama i promjena načina na koji bolničke jedinice raspoređuju sestrinske smjene. Najviše nas je zanimao učinak ovih intervencija na sedam glavnih ishoda: ostavke sestrinskog osoblja (broj otkaza), smrt pacijenata, broj pacijenata koji su ponovno primljeni nakon otpusta iz bolnice, broj pacijenata koji su trebali hitnu pomoć radi njege nakon otpusta, broj dana boravka pacijenata u bolnici, broj pacijenata s dekubitusima i troškovi njege.

Ključni rezultati

Pronađeno je 11 istraživanja u kojima su napredne ili specijalizirane sestre dodane sestrinskoj radnoj snazi. Nijedno istraživanje nije izvijestilo o utjecaju ove intervencije na ostavke sestrinskog osoblja; tri su istraživanja pokazala da to može imati malo ili nimalo utjecaja na smrtnost pacijenata. Ne možemo biti sigurni utječe li ova intervencija na smanjenje broja pacijenata koji se ponovno primaju nakon otpusta iz bolnice ili korištenja hitne pomoći radi njege nakon otpusta, jer je istraživanje vrlo ograničeno. Isto tako, nesigurni smo o vezi s njegovim učinkom na smanjenje broja dana boravka pacijenata u bolnici, broja pacijenata s dekubitusima ili troškova zdravstvene zaštite, jer je istraživanje vrlo ograničeno.

Pronašli smo jedno relevantno istraživanje koje se bavilo zapošljavanjem njegovatelja, a koje je imalo za cilj smanjenje troškova. Ne možemo biti sigurni u učinak na troškove jer je istraživanje vrlo ograničeno.

Pronađeno je pet istraživanja u primarnoj zdravstvenoj skrbi (gdje je jedna medicinska sestra odgovorna za ukupnu njegu određenog broja pacijenata 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu) i dva istraživanja o modelima zapošljavanja medicinskih sestara. Jedno istraživanje o modelu zapošljavanja medicinskih sestara testiralo je bolničko raspoređivanje vlastitih smjena, a drugo istraživanje uspoređivalo je različite načine planiranja smjena medicinskim sestrama. Ne možemo biti sigurni o utjecaju modela primarne njege ili modela zapošljavanja medicinskih sestara na ostavke ili na troškove jer je istraživanje vrlo ograničeno.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključena istraživanja objavljena do ožujka 2018. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Daniel Rehlicki. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information