Autologna plazma bogata trombocitima za liječenje kroničnih rana

Istraživačko pitanje

Što je autologna plazma bogata trombocitima i je li korisna za liječenje kroničnih rana?

Dosadašnje spoznaje

Kronične rane (ili ulkusi) su oštećenja kože koja ne zarastaju ili im treba dugo vremena za cijeljenje, i često se javljaju opetovano. Kronične rane uključuju dekubitalni ulkus, venske ulkuse nogu, arterijske ulkuse, neurotrofične ulkuse i ulkuse stopala u osoba s dijabetesom. Autologna plazma bogata trombocitima (PBT) je potencijalno korisna terapija za zacjeljivanje rana jer sadrži sastojke kao što je fibrin (tvar koju proizvodi jetra i koja omogućuje zgrušavanje krvi) i visoke koncentracije faktora rasta za koje se smatra da pomažu cijeljenju. U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirani su dokazi o djelovanju autologne PBT na cijeljenje rana u osoba starijih od 18 godina kod kojih su kronične rane nastale zbog bilo kojeg uzroka (ulkusi nastali zbog pritiska, arterijski ulkusi, venski ulkusi). Također su uključeni pacijenti koji su imali rane miješanog uzroka, npr. miješani arterijsko-venski ulkusi.

Ključni rezultati

Uključeno je 10 randomiziranih kontroliranih pokusa s ukupno 442 ispitanika (srednja dob: 61 godina, 42% žena). Četiri uključene studije imale su pacijente s nizom različitih vrsta kroničnih rana. Tri studije uključile su ispitanike s venskim ulkusima. Ostale 3 studije uključile su ispitanike s dijabetesom koji su imali ulkuse stopala. Srednje vrijeme trajanja terapije bilo je 12 tjedana. Sva istraživanja osim tri navela su izvor financiranja. Četiri studije dobile su financijsku potporu od proizvođača PBT-a.

Zaključci nisu bili dosljedni pa stoga nije jasno da li autologna PBT može poboljšati cijeljenje kroničnih rana u usporedbi sa standardnom terapijom. Autologna PBT može poboljšati cijeljenje ulkusa stopala u dijabetičara u usporedbi sa standardnim liječenjem, ali nije jasno ima li autologna PBT učinak na druge vrste kroničnih rana. Tri studije opisale su komplikacije rane kao što su upale (dermatitis), ali rezultati ne pokazuju razliku u nuspojavama između osoba liječenih s PBT i onih koji su primale standardno liječenje. Ti se rezultati temelje na dokazima niske kvalitete zbog malog broja studija i uključenih pacijenata te loše metodologije tih studija.

Ovaj Cochrane sustavni pregled uključuje studije objavljene do 16. lipnja 2015. godine.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevele: Katarina Vučić i Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information