Postupci kojima je cilj smanjiti tjelesnu temperaturu između 35ºC i 37.5ºC u pacijenata koji su doživjeli traumatsku ozljedu mozga unutar zadnjih tjedan dana

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Traumatska ozljeda mozga (ozljeda mozga koja nastaje kao rezultat direktnog udarca, kao na primjer nakon prometne nesreće ili pada) važan je uzrok smrti i dugoročne onesposobljenosti širom svijeta. Dokazi dobiveni istraživanjima na životinjama pokazuju da snižavanje tjelesne temperature tijela nakon ozljede mozga može poboljšati ishode. Također ima dokaza iz istraživanja na ljudima koji pokazuju da pacijenti s normalnom tjelesnom temperaturom nakon ozljede mozga mogu imati bolje ishode nego pacijenti s povišenom temperaturom. 

Autori Cochrane sustavnog pregleda pregledali su dokaze iz istraživanja gdje je ispitano može li umjereno smanjenje tjelesne temperature (35ºC do 37.5ºC) pomoći pacijentima tijekom prvog tjedna nakon traumatske ozljede mozga. Tražene su studije u kojima su se koristile fizikalne metode ili lijekovi koji uzrokuju pothlađivanje kod pacijenata s traumatskom ozljedom mozga. Fizikalne metode pothlađivanja uključuju pokrivače za hlađenje, uporabu leda, ventilatora ili drugih uređaja. Kemijske metode za hlađenje uključuju korištenje lijekova koji snižavaju vrućicu kao što je paracetamol (acetaminofen).

Nije pronađeno niti jedno randomizirano kontrolirano istraživanje ili kontrolirani klinički pokus koji bi se mogao uključiti u ovo pretraživanje literature. Takve studije predstavljaju najbolji oblik dokaza kojim se može odrediti je li neka terapija učinkovita, jer ograničavaju greške koje mogu utjecati na tumačenje rezultata studije. S obzirom na manjak studija na ovu temu, jedini zaključak koji se može donijeti jest da nema odgovarajućih istraživanja koja su ispitala učinkovitost i sigurnost hlađenja tijela na temperature od 35ºC do 37.5ºC za traumatske ozljede mozga. Postoji drugi Cochrane sustavni pregled (Hipotermija za traumatske ozljede glave) u kojem je istraženo pothlađivanje tijela na temperaturu nižu od 35ºC i koji je uključio niz studija. Taj je sažetak također preveden na hrvatski jezik.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane ogranak
Prevela: Livia Puljak

Share/Save