Uklanjanje ili postepeno smanjenje doze inhibitora kalcineurina kod primatelja presađenog bubrega

Istraživačko pitanje

Inhibitori kalcineurina (ciklosporin i takrolimus) su važan dio terapije za potiskivanje imunološkog sustava kako bi se spriječilo odbacivanje presađenog bubrega. No, inhibitori kalcineurina mogu uzrokovati povišeni tlak i ožiljkavanje bubrega što može dovesti do pogoršanja rizika za srčani i moždani udar kao i do gubitka presađenog organa.

Postoje poprečni podaci učinka uklanjanja ovih lijekova kod primatelja presađenog organa; neke studije sugeriraju poboljšanu bubrežnu funkciju dok druge ističu umjereni rizik odbacivanja presađenog organa. Zbog ove nesigurnosti, istraživala se korisnost i štetnost uklanjanja ili postepenog smanjenja inhibitora kalcineurina kod primatelja presađenog bubrega kako bi se saznao najbolji pristup.

Kako je provedeno istraživanje?
Uključene su 83 studije s ukupno 16,000 sudionika u ovaj sustavni pregledni rad. Analizirane su studije koje su uspoređivale protokole sa standardnim dozama CNI i one koje su potpuno uklonile, postepeno smanjivale ili koristile niske doze CNI u post-transplantacijskom periodu.

Rezultati istraživanja
Iako je uklanjanje inhibitora kalcineurina u kratkoročnom periodu rezultiralo većim brojem odbacivanja presađenog organa, nije bilo jasne razlike u zatajenju presađenog organa, smrti, razvoju raka ili infekcije. Zamjena inhibitora kalcineurina s drugom skupinom lijekova koji se nazivaju inhibitori mTOR-a, nije značajnije utjecalo na ishode istraživanja osim na smanjenje broja infekcija citomegalovirusom (CMV). Manje doze inhibitora kalcineurina su bile povezane s manjim brojem odbacivanja i gubitaka organa u prvih 5 godina nakon presađivanja.

Zaključci
Nisu jasni dugoročni učinci potpunog uklanjanja ili smanjenja doze inhibitora kalcineurina, a mTOR inhibitori smanjuju učestalost CMV infekcija s većim rizikom akutnog odbacivanja presađenog organa. Trenutno nemamo na raspolaganju dovoljan broj studija s dugoročnim praćenjem kako bi se jasnije odredila bolja terapija za primatelje presađenog bubrega.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Igor Vlatković
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information