Glasovni zapis: Učinci prestanka uzimanja ili smanjivanja doze inhibitora kalcineurina na pacijente s presađenim bubregom

Kada se pacijentu presadi bubreg postoji mogućnost da će tijelo odbaciti presađeni organ pa se primjenjuju različiti lijekovi da bi se to spriječilo. Međutim, ti lijekovi mogu uzrokovati različite neželjene štetne učinke (nuspojave). U novom Cochrane sustavnom pregledu iz srpnja 2017., Krishna Karpe i njegovi kolege iz bolnice Canberra u Australiji pregledali su dokaze o ublažavanju nuspojava za skupinu lijekova poznatih kao inhibitori kalcineurina. Krishna nam je u ovom glasovnom zapisu ispričao što su pronašli, a Andrija Babić iz Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije i član Hrvatskog Cochranea preveo je razgovor i govorit će nam o tome.

- Pročitajte prijepis

Irena: Kada se pacijentu presadi bubreg postoji mogućnost da će tijelo odbaciti presađeni organ pa se primjenjuju različiti lijekovi da bi se to spriječilo. Međutim, ti lijekovi mogu uzrokovati različite neželjene štetne učinke (nuspojave). U novom Cochrane sustavnom pregledu iz srpnja 2017., Krishna Karpe i njegovi kolege iz bolnice Canberra u Australiji pregledali su dokaze o ublažavanju nuspojava za skupinu lijekova poznatih kao inhibitori kalcineurina. Krishna nam je u ovom glasovnom zapisu ispričao što su pronašli, a Andrija Babić iz Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije i član Hrvatskog Cochranea preveo je razgovor i govorit će nam o tome.

Andrija: Inhibitori kalcineurina (engl. CNIs) daju se pacijentima s presađenim bubregom radi smanjenja akutnog odbacivanja presađenog organa te sprječavanja njegova trenutnog gubitka. No ti lijekovi imaju štetne učinke poput povišenog krvnog tlaka te povećanog rizika od infekcije i raka. Dugotrajno uzimanje CNIs može uzrokovati i ožiljke u bubregu, što pridonosi kroničnom oštećenju presađenog bubrega. Ta toksičnost CNIs potakla je velik broj istraživanja o prestanku uzimanja CNIs i učincima uzimanja manje doze tih lijekova. Neke studije su također istraživale dodavanje još jednog lijeka poput inhibitora ciljne molekule rapamicina u sisavaca (engl. mTOR-I). Međutim, još uvijek postoji velika neizvjesnost o stvarnim učincima te se autori nadaju da će ovaj Cochrane pregled pomoći u stvaranju pouzdanijih zaključaka.
Autori su istražili koristi i štete od prestanka uzimanja CNIs i smanjivanja njihove doze na rizik od gubitka presađenog bubrega ili "presatka", akutnih pojava odbacivanja, nuspojava i smrti. Tražili su sva randomizirana istraživanja u kojima je uspoređivano standardno uzimanje CNIs s prestankom uzimanja CNIs i uzimanjem manje doze tih lijekova. Pronašli su 83 prihvatljiva istraživanja. U njima je sudjelovalo više od 16.000 pacijenata s presađenim bubregom, a svrstali su ih u četiri skupine: skupine koje su prestale uzimati CNIs s ili bez dodavanja lijeka mTOR-I te skupine koje su uzimale manju dozu CNIs s ili bez dodavanja mTOR-I. Kada su autori analizirali glavne ishode podijelili su skupinu u kojima su pacijenti prestali uzimati CNIs na one u kojima pacijenti uopće nisu uzimali CNIs te one u kojima su ih poslije prestali uzimati.
Pacijenti koji nisu uzimali CNIs imali su više akutnih odbacivanja presatka, ali nije bilo razlike u gubitku presatka. Prestanak uzimanja CNIs imao je za posljedicu učestalije akutno odbacivanje bez promjene smrtnosti, infekciji citomegalovirusom (CMV) ili nastanku raka, ali i smanjenjem nastanka hipertenzije i manjim gubitkom presatka. Prestanak uzimanja CNIs u kombinaciji s uzimanjem mTOR-I povećao je akutno odbacivanje i vjerojatno smanjio rizik od infekcije citomegalovirusom i nastanak raka. Uzimanje manje doze CNIs smanjilo je gubitak presatka bez pojave većih nuspojava u kratkom vremenu praćenja. Manja doza CNIs u kombinaciji s uzimanjem mTOR-I vjerojatno je smanjila mogućnost gubitka presatka, ali nije utjecala na pojavu akutnog odbacivanja, smrti ili nastanka raka.
Ukratko, prestanak uzimanja CNIs povećao je akutno odbacivanje presatka, ali i smanjio gubitak presatka barem u kratkom vremenu praćenja. Manja doza CNIs s indukcijskim primjenom smanjila je akutno odbacivanje i gubitak presatka bez pojave većih nuspojava, također u kratkom vremenu praćenja. Primjena lijekova mTOR-I s prestankom uzimanja ili uzimanjem manje doze CNIs smanjila je učestalost infekcije CMV-om, ali i povećala rizik od akutnog odbacivanja. Međutim, ti zaključci su ograničeni zbog cjelokupne kvalitete dokaza za koju autori smatraju da je niska do umjerena, kao i zbog nedostatka dugoročnih podataka u većini tih studija.

Irena: Ako želite pročitati sve detalje o zaključcima ovog sustavnog pregleda, uključujući popis svih 83 uključene studije, možete ga pronaći online na cochranelibrary.com kada u tražilicu upišete 'CNIs i transplantacija bubrega'.

Podcast translated by Andrija Babić
Translated podcast edited by Matko Marušić
Translated Podcast read by Irena Zakarija-Grković and Andrija Babić
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript