Poboljšanje ishoda za osobe s višestrukim kroničnim stanjima

Dosadašnje spoznaje

Svjetska zdravstvena organizacija definira kronična stanja kao „zdravstvene probleme koji zahtijevaju kontinuiranu skrb tijekom godina ili desetljeća“. Mnoge osobe s kroničnim zdravstvenim problemom ili stanjem imaju više od jednog kroničnog zdravstvenog stanja, što se naziva multimorbiditet (višestruka oboljenja). To znači da ljudi mogu imati bilo koju moguću kombinaciju zdravstvenih stanja, ali u nekim su istraživanjima kombinacije stanja unaprijed definirane kao uobičajene kombinacije, poput dijabetesa i bolesti srca. Ove vrste istraživanja nazivaju se istraživanjima komorbiditeta. Malo se zna o učinkovitosti intervencija za poboljšanje ishoda u osoba s višestrukim oboljenjima. Ovo je obnovljeni Cochraneov sustavni pregled.

Cilj sustavnog pregleda

Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda bio je pronaći i sažeti postojeće dokaze o učinkovitosti intervencija za poboljšanje kliničkih ishoda, ishoda mentalnog zdravlja te ishoda koje su prijavili ispitanici, uključujući kvalitetu života povezanu sa zdravljem ljudi sa multimorbiditetima.

Značajke istraživanja

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do rujna 2015. godine. Pronađeno je 17 dobro osmišljenih randomiziranih kontroliranih istraživanja koja ispunjavaju kriterije za uključenje. Devet istraživanja usredotočilo se na specifične kombinacije zdravstvenih stanja (istraživanje komorbiditeta), kao što je dijabetes i bolesti srca. Ostalih osam istraživanja uključivala su ispitanike s raznim stanjima (istraživanja o multimorbiditetima), iako su se većinom usmjerila na starije skupine ispitanika. Većina istraživanja ispitivala je intervencije koje su uključivale promjene u organizaciji pružanja njege, no neka su istraživanja uključivala intervencije usmjerene na same ispitanike. Sva istraživanja su financirali vladini ili neprofitni izvori.

Ključni rezultati

Rezultati o učinkovitosti ispitivanih intervencija bili su različiti. Nije bilo jasnih poboljšanja u kliničkim ishodima, korištenju zdravstvenih usluga, pridržavanju režima uzimanja lijekova, ponašanju ispitanika povezanom sa zdravljem, ponašanju zdravstvenih radnika i troškovima. Zabilježena su skromna poboljšanja u rezultatima mentalnog zdravlja iz sedam istraživanja koja su ciljala ispitanike s depresijom. Rezultati su pokazali da intervencije mogu poboljšati funkcionalne ishode u istraživanjima koja su izvijestila o tim ishodima. Ukupni rezultati pokazuju da je teško postići poboljšanje ishoda u osoba s višestrukim oboljenjima. Ovaj sustavni pregled sugerira da bi intervencije koje ciljaju specifične čimbenike rizika (npr. liječenje depresije) mogle biti učinkovitije. Potrebno je više istraživanja o ovoj temi, posebno ona koja uključuju ispitanike s višestrukim oboljenjima iz svih dobnih skupina.

Kvaliteta dokaza

Sva uključena istraživanja bila su randomizirana kontrolirana istraživanja. Ukupna kvaliteta ovih istraživanja bila je dobra, iako mnoga istraživanja nisu u potpunosti izvještavala o svim potencijalnim izvorima pristranosti. Kako se definicije multimorbiditeta razlikuju među istraživanjima, mogućnost razumnog kombiniranja rezultata istraživanja i donošenja općih zaključaka je ograničena. Zaključno, pouzdanost rezultata procijenjena je kao umjerena, ali zbog malog broja istraživanja i mješovitih rezultata postoji određena nesigurnost i mogućnost da će buduća istraživanja možda promijeniti ove zaključke.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Petra Tokić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information