Kako poboljšati zdravlje osoba s višestrukim kroničnim oboljenjima

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Dosadašnje spoznaje

Svjetska zdravstvena organizacija definira kronična stanja kao ˝zdravstvene probleme koji zahtijevaju kontinuirano praćenje tijekom nekoliko godina ili desetljeća.˝ Mnogi ljudi s kroničnim zdravstvenim problemom ili stanjem imaju više od jednog kroničnog zdravstvenog problema, što se naziva multimorbiditet. To obično znači da ljudi mogu imati bilo koju moguću kombinaciju različitih zdravstvenih poremećaja, ali u nekim istraživanjima kombinacije poremećaja su prethodno definirane kao određene česte ciljane kombinacije, kao što su dijabetes i bolesti srca. Mi označavamo te vrste istraživanja kao studije komorbiditeta. Malo se zna o učinkovitosti intervencija za poboljšanje ishoda u ljudi s višestrukim oboljenjima. Ovo je obnovljena verzija ranije objavljenog sustavnog pregleda. To znači da je ponovno pretražena literatura od zadnjeg pretraživanja do dana zaključenja ove verzije pregleda.

Istraživačko pitanje

Ovaj pregled ima za cilj pronaći i sažeti postojeće dokaze o učinkovitosti intervencija za poboljšanje kliničkih i mentalnih zdravstvenih ishoda i rezultate o ishodima koje bolesnici sami opisuju, uključujući kvalitetu života povezanu sa zdravljem u osoba s višestrukim poremećajima koji se liječe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i zajednici.

Obilježja uključenih istraživanja

Tražili smo literaturu objavljenu do rujna 2015. Pronašli smo 18 općenito dobro ustrojenih randomiziranih kontroliranih studija koje zadovoljavaju kriterije uključenja. Devet od tih studija odnosile su se na specifične kombinacije zdravstvenih poremećaja (studije komorbiditeta), kao na primjer dijabetes i bolesti srca. Ostalih devet studija uključile su ljude s raznim poremećajima (studije o multimorbiditetu), iako su se većinom usmjerile na starije ljude. Većina studija ispitivala je intervencije koje uključuju promjene u organizaciji primjene skrbi, iako su neka istraživanja analizirala intervencije koje su bile više usmjerene na pacijente. Sva istraživanja su financirali vladini ili neprofitni izvori.

Ključni rezultati

Rezultati o učinkovitosti ispitanih intervencija bili su različiti. Nije bilo jasnih poboljšanja u kliničkim ishodima, korištenju zdravstvene usluge, pridržavanju uzimanja lijekova, zdravstvenom ponašanju pacijenata, ponašanju zdravstvenih radnika i troškovima. Bilo je skromnih poboljšanja u rezultatima za duševno zdravlje u sedam studija koje su provedene u osoba s depresijom, te u funkcionalnim ishodima iz dviju studija koje se odnose na funkcionalne poteškoće u sudionika. Ukupni rezultati pokazuju da je teško postići poboljšanje ishoda u osoba s višestrukim poremećajima zdravlja. Ovaj Cochrane sustavni pregled ukazuje da intervencije koje su ciljale određene faktore rizika (na primjer, za liječenje depresije) ili intervencije koje su usmjerene na probleme koje ljudi imaju u svakodnevnom funkcioniranju (na primjer, fizioterapijsko liječenje za poboljšanje kondicije) mogu biti učinkovitije. Postoji potreba za daljnjim istraživanjima o ovoj temi, posebno na ispitanicima s višestrukim oboljenjima općenito, bez obzira na dobne skupine.

Kvaliteta dokaza

Sva uključena istraživanja bila su randomizirane kontrolirane studije. Ukupna kvaliteta tih studija je bila dobra, iako mnoge nisu navele potpune podatke o svim potencijalnim izvorima pristranosti. Definicija multimorbiditeta razlikovala se među studijama, pa je potencijal za kombiniranje rezultata studija i sažimanje ukupnih zaključaka pomoću statističkih metoda ograničen. Zaključno, u rezultate ovoga pregleda možemo se pouzdati u određenoj mjeri, ali zbog malog broja studija i mješovitih rezultata svjesni smo određene nesigurnosti i mogućnosti da će buduće studije na ovu temu možda promijeniti naše zaključke.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Mate Višić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Share/Save