Postupci bez lijekova za lakši uvod u anesteziju kod djece

Dosadašnje spoznaje

Kad je riječ o djeci, uvod u opću anesteziju (dalje uvod u anesteziju) može biti stresan za njih i njihove roditelje. Djeci se može dati da popiju sedativ (lijek za uvod u anesteziju), primjerice midazolam prije početka anesteziranja da ih se opusti i smiri. Ali ti lijekovi mogu izazvati nepoželjne učinke, primjerice mogu suziti dišni put prije početka anestezije i tijekom oporavka od nje. Mogu se pojaviti i promjene u ponašanju nakon operacije. Stoga su istraženi drugi postupci kao pomoć djeci da se opuste i surađuju na početku anesteziranja. Ovaj Cochrane sustavni pregled procijenio je učinke alternativnih postupaka poput hipnoze, akupunkture i video igrica kao pomoć djeci na početku primjene opće anestezije

Ključni rezultati

Uključena su 28 istraživanja (2681 dijete mlađe od 18 godina ili njihovi roditelje) s velikim brojem (17) ispitanih postupaka.

Prisustvo roditelja kod uvoda u anesteziju djece bilo je najčešće istraživani postupak (8 istraživanja), ali nije značajno utjecalo na smanjivanje panike i straha kod djece, kao ni na povećanje suradljivosti tijekom uvoda u anesteziju.

Premda roditelje ne bi trebalo odgovarati ili obeshrabrivati da budu prisutni pri uvodu u anesteziju, ako to žele, jednako ih tako ne bi trebalo poticati da budu prisutni ako to nisu voljni.

U ostalim studijama najčešće su ispitani ostali postupci provedeni kod djece (npr. video igrice ili hipnoza), ali ponekad je intervencija bila usmjerena na roditelje. Studija o akupunkturi roditelja pokazala je manju razinu napetosti i straha kod roditelja, kao i veću suradljivost djece pri uvodu u anesteziju. Druga pak studija koja je ispitala davanje informacija roditeljima, u formi letaka ili videa, nije pokazala značajan učinak. Studije koje su ispitale postupke za djecu kao što su klaunovi ili klaunovi liječnici, mirno okruženje, video igrice i računalne aplikacije (ne i glazbenu terapiju) pokazale su korisne učinke poput bolje suradljivosti djece.

kvaliteta dokaza

Mnoga istraživanja bila su loše kvalitete ili premala da bi dala jasne odgovore na pitanja ove studije. Unatoč tome, potencijalno obećavajući alternativni postupci poput akupunkture kod roditelja; klaunovi/klaunovi liječnici; gledanje omiljenih filmova tijekom početka anestezije, predoperativna hipnoza i igranje video igrica zahtijevaju daljnja i bolja ispitivanja u budućim studijama. Alternativani postupci koji bi mogli pomoći roditeljima da se opuste i smire trebaju se još istražiti jer postoje dokazi da opušteniji roditelji mogu poboljšati iskustvo uvođenja u anesteziju kod njihove djece.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Andrija Babić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information