Nosna kanila visokog protoka za olakšavanje disanja u prijevremeno rođene djece (nedonoščadi)

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje: Može li uporaba nosne kanile visokog protoka (engl. high flow nasal cannulae, HFNC) biti jednako djelotvorna kao druge ne-invazivne metode potpore disanju za sprječavanje dugotrajnog oštećenja pluća i smrti u nedonoščadi?

Dosadašnje spoznaje: Postoje različiti ne-invazivni načini za olakšavanje disanja u prijevremeno rođene djece koja imaju neravnomjerno disanje (apnea) ili plućnu bolest. Te metode uključuju dodatni kisik koji se daje u inkubator putem maske na glavi ili nosne kanile, kontinuirani pozitivni tlak putem maske ili nosnih cjevčica, ili povremena nosna ventilacija pod tlakom gdje se osim pozitivnog tlaka povremeno rade upuhaji pod višim tlakom. Nosne kanile visokog tlaka (HFNC) donose kisik ili mješavinu kisika i zraka putem malih tankih cjevčica koje se smještaju na početku nosnica. HFNC je novija metoda i smatra se pontencijalnim oblikom ne-invazivne potpore disanju.

Obilježja studija: U ovom Cochrane sustavnom pregledu pronađeno je 15 randomiziranih studija koje su usporedila HFNC s drugim ne-invazivnim postupcima za potporu disanju u nedonoščadi. Studije su se razlikovale po intervencijama koje su usporedile, tijeku plina i razlozima zašto je potrebna potpora disanju.

Rezultati: Kad se HFNC koristi kao prva linija potpore disanju nakon rođenja u usporedbi s kontinuiranim pozitivnim tlakom (4 studije, 439 djece) nije bilo razlike u stopi smrti ili kronične plućne bolesti. Uporaba HFNC-a dovela je do duljeg korištenja potpore disanju, ali nije bilo razlika u drugim rezultatima. Jedna studija (75 djece) nije pokazala razliku između HFNC i povremene ventilacije pozitivnog tlaka kao potpore disanju nakon rođenja. Kad se HFNC koristi nakon razdoblja mehaničke ventilacije (6 studija, 934 djeteta), nije bilo razlike između HFNC i pozitivnog tlaka u stopama smrti ili kronične plućne bolesti. Nije bilo razlike u stopi neuspjeha liječenja ili ponovne intubacije. Djeca koja su primala HFNC imala su manje ozdljeda nosa. Uočeno je malo smanjenje stope pneumotoraksa u djece liječene HFNC-om. Nije utvrđena razlika u učinku HFNC-a i pozitivnog tlaka u nedonoščadi različite gestacijske dobi, iako je u analiziranim istraživanjima bilo vrlo malo ekstremno prijevremeno rođenih i kasno prijevremeno rođenih. Jedno istraživanje (28 djece) utvrdilo je slične stope ponovne intubacije za ovlaženi i neovlaženi HFNC, a druga dva istraživanja (100 djece) nisu utvrdila razliku između različitih modela opreme koji su se koristili za davanje vlažnog HFNC. Za djecu koja se odvajaju od neivazivne potpore disanju (kontinuirani pozitivni tlak), dvije studije (149 djece) su pronašle da djeca koja su primala HFNC imaju smanjeno trajanje boravak u bolnici u usporedbi s onima koji su i dalje ostali na terapiji kontinuiranim pozitivnim tlakom.

Zaključci: HFNC ima sličnu stopu djelotvornosti kao i drugi oblici ne-invazne potpore disanju u nedonoščadi kad je u pitanju sprječavanje neuspjeha liječenja, smrt i kronična bolest pluća. Većina dokaza dostupna je za korištenje HFNC kao podrške nakon uklanjanja tubusa (ekstubacije). Nakon ekstubacije korištenje HFNC dovodi do smanjenja ozljede nosa i može biti povezan s manjom stopom pneumotoraksa u usporedbi s nosnom terapijom kontinuiranim pozitivnim tlakom. Potrebni su novi klinički pokusi na ovu temu, u koje će biti uključen prikladan broj djece, kako bi se usporedila HFNC s drugim oblicima ne-invazivne potpore disanju nakon rođenja i odvajanje od ne-invazivne potpore. Također su potrebne nove studije za procjenu sigurnosti i djelotvornosti HFNC u ekstremno prijevremeno rođene i umjereno prijevremeno rođene djece, a isto tako je potrebno usporediti različite uređaje za HFNC.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr