Strategije kontrole infekcije za sprječavanje širenja bakterije Staphylococcus aureus otporne na lijek meticilin (MRSA) u domovima sa zdravstvenom skrbi za starije osobe

MRSA je bakterija koja može uzrokovati infekciju u ljudi, osobito onih koji su u bolnici. MRSA sada postaje problem i za starije osobe koje žive u domovima sa zdravstvenom skrbi. Domovi sa zdravstvenom skrbi su idealna mjesta za širenje MRSA-e: osobe u domovima žive blizu jedni drugima, mnogi imaju niz medicinskih stanja i mogu dobiti nekoliko recepata za antibiotike, a neki mogu imati dekubituse i medicinska pomagala poput katetera. Svi ti čimbenici kod osoba u domovima povećavaju rizik za dobivanje MRSA-e, a to im povećava rizik od smrti.

Istraživani su brojni različiti načini sprječavanja širenja MRSA-e, osobito u bolnicama; međutim, pronašli smo samo jednu studiju koja je promatrala jesu li edukacija o kontroli infekcije i program obuke utjecali na širenje MRSA-e u domovima sa zdravstvenom skrbi za starije osobe. Ova je studija pokazala kako nije bilo razlike između skupine koja je bila uključena u program i usporedne skupine koja je nastavila sa svojom uobičajenom praksom.

Iako postoje pojedini dokazi za tehnike koje dobro utječu na sprječavanje širenja MRSA-e u bolnici, nije jasno hoće li ovi pristupi djelovati u domovima sa zdravstvenom skrbi za starije osobe. Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se utvrdilo što će biti uspješno u domovima sa zdravstvenom skrbi.

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Katarina Vučić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information
Share/Save