Usporedba ciklofosamida i ifosfamida u terapiji sarkoma u djece i mlađih odraslih

Sarkomi su tumori koji nastaju iz kosti i mekih tkiva. Mogu se javiti u bilo kojoj dobi. Nakon uvođenja kombinacija više vrsta kemoterapije (polikemoterapije), preživljenje djece i mlađih odraslih s različitim vrstama sarkoma značajno se poboljšalo. Alkilirajući lijekovi, kao što su ciklofosfamid i ifosfamid, imali su veliku ulogu u tom napretku. Međutim, u literaturi još nema suglasja oko toga koji je kemoterapeutski lijek učinkovitiji. Odluka o korištenju ciklofosfamida i ifosfamida u terapiji djece i mlađih odraslih kojima je dijagnosticiran sarkom trebala bi se temeljiti na dokazima visoke kvalitete o antitumorskoj učinkovitosti i nuspojavama.

Ovaj Cochrane sustavni pregled analizirao je kontrolirane kliničke studije koje su istražile postavljeno pitanje. Međutim, nije pronađena niti jedna takva studija koja je usporedila ciklofosfamid i ifosfamid među pedijatrijskim i mlađim odraslim pacijentima sa sarkomom. Potrebna su nam stoga istraživanja visoke kvalitete na tu temu.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Adam Galkovski
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information