Kemijsko izbjeljivanje zubi kod kuće

Istraživačko pitanje
Koji su dokazi dostupni o različitim kemijskim sredstvima za izbjeljivanje zubiju kod kuće?

Dosadašnje spoznaje
Sve je veća potražnja za bjeljim zubima. Kućni proizvodi za izbjeljivanje zubiju postali su popularni, te se pripisuju od strane doktora dentalne medicine ili se kupuju u ljekarni bez recepta. Dostupni su razni proizvodi za izbjeljivanje, koji uključuju vodikov peroksid, karbamidni peroksid, natrijev perkarbonat, natrijev heksametafosfat, natrijev tripolifosfat i kalcijev peroksid. Ovi agensi dostupni su u različitim koncentracijama te se koriste s različitim načinima primjene (gel u kalupu, trake, gel za mazanje, žvakaće gume, i vodica za ispiranje,) te imaju različito trajanje primjene i cjelokupnog tretmana.

Značajke istraživanja
Ovaj sustavni pregleda izradila je Cochrane skupina za oralno zdravlje. U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 12. lipnja 2018. godine. Uključeno je 71 istraživanje koje je uključilo 3780 odraslih ispitanika, koji su se podvrgnuli procedurama izbjeljivanja s različitim sredstvima za izbjeljivanje, uz različite metode aplikacije, duljinu aplikacije i trajanje tretmana. Dvadeset šest istraživanja usporedila su sredstvo za izbjeljivanje s placebom, a 51 istraživanje uspoređivalo je jedno sredstvo za izbjeljivanje s drugim.

Ključni rezultati

Sredstva za izbjeljivanje izbijelila su zube u usporedbi s placebom u kratkom periodu (od 2 tjedna do 6 mjeseci). Ipak, pouzdanost dokaza bila je niska do vrlo niska.

Trenutno dostupni dokazi nedovoljni su za donošenje pouzdanih zaključaka o superiornosti kućnih sredstava za izbjeljivanje zubiju ili bilo koje određene metode primjene, koncentracije, vremena primjene ili duljine korištenja.

Najčešći štetni događaji bili su osjetljivost zubi i oralna iritacija, koji su prijavljeni s višim koncentracijama aktivnih sastojaka, iako su ti učinci bili blagi i prolazni.

Potrebna su dodatna, dobro planirana randomizirana kontrolirana istraživanja sa standardiziranim metodama primjene, koncentracijama, vremenima primjene, i trajanja tretmana.

Kvaliteta dokaza
Sveukupna kvaliteta dokaza bila je niska do vrlo niska za sve usporedbe. Većina usporedbi u pojedinačnim istraživanjima bila je provedena na malim veličinama uzoraka i s niskim stopama događaja. U većini istraživanja postojao je nejasan rizik pristranosti.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Anamarija Tokić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information