Otopina s povećanom količinom soli za održavanje razine tekućine tijekom operacije

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirani su klinički pokusi u kojma je istraženo jesu li otopine koje sadrže više soli od onih koje se normalno koriste, sigurne za primjenu tijekom operacije.

Dosadašnje spoznaje

Ljudima obično treba dati tekućinu tijekom operacije. Ponekad se daju velike količine tekućine kako bi se zadržao odgovarajući volumen krvi, međutim, to može dovesti do zadržavanja tih prevelikih količina tekućine u organizmu. Tekućine koje se obično riste za vrijeme operacije imaju ravnotežu soli sličnu onoj u krvi i nazivaju se izotoničnim otopinama. Hipertonične otopine soli (engl. hypertonic salt solutions, HS) imaju veću koncentraciju natrija od izotoničnih otopina (engl. isotonic salt solutions, IS). HS bi mogle biti korisne tijekom operacije jer smanjuju ukupni volumen potrebne tekućine.

Datum pretraživanja literature

Dokazi se odnose na literaturu objavljenu do 8. travnja 2016.

Obilježja uključenih istraživanja

Uključili smo 18 ispitivanja koja su uspoređivala primjenu HS i IS kod ljudi koji su bili podvrgnuti operaciji. Ta su ispitivanja ukupno uključivala 1087 sudionika. Pet stotina četrdeset i pet (545) sudionika je primilo HS i 542 je primilo IS tijekom operacija. Sudionici su nasumice podijeljeni u skupine. Ispitivanja su se provodila u 11 zemalja. Sudionici ispitivanja su bili stariji od 18 godina. Sve su studije isključile osobe kod kojih bi sudjelovanje u istraživanju moglo uzrokovati ozbiljne rizike za njihovo zdravlje. Sve su studije pratile razine tekućine tijekom operacije i do tri dana poslije.

Ključni rezultati

Zabilježeno je ukupno sedam smrtnih slučajeva, tri (manje od 1%) u IS skupini i četiri (manje od 1%) u HS skupini. Rizik od smrti je bio vrlo nizak u ovim studijama. Studije nisu opisale pojavu ozbiljnih nuspojava.

Trinaest studija je prikazalo podatke o količini tekućine koja je primijenjena. IS skupina je dobila srednju vrijednost od 2,4 L tekućine, dok je HS skupina primila 0,91 L manje (1,49 L). Ukupno 16 studija je prikazalo podatke o najvećoj količini natrija u krvi tijekom trajanja ispitivanja. IS skupina je imala medijan količine natrija 139 meg/L, dok je HS skupina bila za 7,73 meq/L veća. Normalan prihvatljiv raspon je između 136 do 146 meq/L.

Kvaliteta dokaza

Za podatke o smrti i nuspojavama ispitivanja su bila nedovoljne veličine i trajanja da bi se na odgovarajući način procijenila razlika. Procijenili smo da je kvaliteta dokaza za smrt vrlo niska, a buduće studije će vjerojatno promijeniti rezultate koji su ovdje izneseni.

Prikazivanje podataka o najvišoj količini natrija je umjerene kvalitete. Mjerenje natrija u krvi tijekom operacije je često mjerenje koje vjerojatno nije krivo predstavljeno.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jasna Safić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information