Ne-klinički postupci za smanjenje broja nepotrebnih carskih rezova

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Carski rez je operacija koja se koristi za vađenje djeteta iz maternice, s ciljem smanjenja komplikacija porođaja. I dok ta operacija može spasiti život majci i djetetu, carski rez nije bez rizika i ne bi se trebao raditi kad nije nužan.Broj carskih rezova se povećava i u razvijenim i u nerazvijenim zemljama. I dok za to povećanje može biti i medicinskih razloga, vjeruje se da su dijelom za to odgovorni i ne-medicinski razlozi.

Ovaj Cochrane sustavni pregled istražio je djelotvornost i sigurnost postupaka čiji je cilj smanjiti broj nepotrebnih carskih rezova. Ovaj sustavni pregled nije istražio medicinske strategije za smanjenje nepotrebnih carskih rezova kao što su vanjsko okretanje (kad liječnici pokušaju izvana okrenuti dijete postavljeno na zadak prije porođaja) ili podršku majci tijekom porođaja. Ovaj sustavni pregled ispitao je strategije kao što su educiranje zdravstvenih radnika i majci, ili uspostavljanje obaveze dobijanja drugog mišljenja.

Pronađeno je 16 kliničkih pokusa na tu temu.

Za trudnoće niskog rizika je utvrđeno da satovi opuštanja koje vode sestre i satovi pripreme za porođaj mogu smanjiti broj carskih rezova. Međutim, edukacija prije porođaja, programi podrške, računalna rješenja za pomoć u odlučivanju, knjižnice za pomoć u odlučivanju i intenzivna skupna terapija nisu bili djelotvorni u smanjenju broja carskih rezova.  Usvajanje smjernica koje podrazumijevaju obavezno dobijanje drugog mišljenja, usvajanje smjernica s podrškom lokalnih stručnjaka te kontrole zdravstvenih radnika s dobivanjem povratne informacije mogu smanjiti broj carskih rezova. Ti se zaključci temelje na pojedinačnim studijama i potrebno ih je oprezno tumačiti jer su studije uključile različite populacije i vrlo različite postupke.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr