Postupci za poboljšanje pridržavanja propisima o higijeni ruku među osobljem tijekom skrbi za bolesnike

Koji je cilj ovog pregleda literature?

Otkriti koje strategije mogu poboljšati pridržavanje propisima o higijeni ruku među zdravstvenim radnicima, što se odnosi ili na pranje ruku sapunom i vodom, korištenje alkoholnog sredstva za trljanje ruku, ili oboje. Ovo je obnovljena verzija ranije objavljenog sustavnog pregleda.

Ključne poruke

Mnoštvo pojedinačnih intervencija i kombiniranih strategija , od kojih se mnoge temelje na važećim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), dovele su do boljeg pridržavanja propisima o higijeni ruku u većini studija, neovisno o okruženju u kojem su provedene. Međutim, pouzdanost dokaza je varirala od jako niske do umjerene, ovisno o strategiji. Ostalo je nejasno koja strategija ili kombinacija strategija je najučinkovitija u određenom okruženju.

Sto smo istraživali u ovom preglednom članku?

Higijena ruku se tradicionalno smatra najvažnijim načinom smanjenja infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi, jer se mnoge od tih infekcija prenose izravnim kontaktom, posebno rukama zdravstvenih radnika. Mnogo vremena i truda ulaže se u cijelom svijetu u promoviranje higijene ruku. Isprobane su brojne različite strategije za poboljšanje pridržavanja propisima o higijeni ruku, ali još nije jasno koja metoda je najučinkovitija.

Koji su glavni rezultati ovog Cochrane sustavnog preglednog clanka?

Uključili smo 26 studija u ovaj pregled literature. Četrnaest studija procijenjivalo je uspješnost razlicitih kombinacija strategija koje je preporučila SZO za poboljšanje pridržavanja preporukama o higijeni ruku. Strategije su se sastojale od sljedećeg: povećanje dostupnosti alkoholnih sredstava za higijenu ruku, različite vrste edukacije zaposlenika, podsjetnici (pismeni i usmeni), različite vrste povratnih informacija o učinkovitosti, administrativna potpora i uključivanje zaposlenika. Šest studija ispitalo je različite vrste dobivanja povratne informacije, dvije su ocjenjivale edukaciju, tri studije su ocjenjivale podsjetnike kao sto su znakovi ili miris, i jedna studija je ispitala smještaj alkoholnih sredstava.

Multimodalne (kombinirane) strategije koje uključuju neke, ali ne sve preporučene strategije SZO-a, mogu unaprijediti pridržavnaje propisima o higijeni ruku i malo smanjiti učestalost infekcija (niska pouzdanost dokaza). Multimodalne intervencije koje uključuju sve strategije koje preporučuje SZO mogu malo ili nimalo smanjiti učestalost infekcije meticilin-rezistentnim Staphylococcus aureus (MRSA) (niska pouzdanost dokaza), ali nije sigurno da li takav pristup koji se temelji na SZO pristupu poboljšava pridržavanje propisima o higijeni ruku ili smanjuje učestalost kolonizacije mikroorganizmima zbog vrlo niske pouzdanosti dokaza. Multimodalne intervencije koje uključuju sve preporučene strategije uz dodatne strategije mogu malo unaprijediti pridržavanje propisima o higijeni ruku (niska pouzdanost dokaza). Nije potpuno jasno da li intervencije koje preporučuje SZO smanjuju učestalost infekcija zbog niske pouzdanosti dokaza.

Povratna informacija o uspješnosti izvedbe može poboljšati pridržavanje propisima o higijeni ruku (niska pouzdanost dokaza) i vjerojatno malo smanjiti učestalost infekcije i kolonizacije (umjerena pouzdanost dokaza). Edukacija može poboljšati pridržavanje propisima o higijeni ruku (niska pouzdanost dokaza). Podsjetnici, kao sto su znakovi ili miris, mogu malo poboljšati pridržavanje propisima o higijeni ruku (niska pouzdanost dokaza). Smještanje alkoholnih sredstava za higijenu blizu mjesta upotrebe vjerojatno malo poboljšava pridržavanje propisima o higijeni ruku (umjerena pouzdanost dokaza).

Za koje razdoblje je pretražena literatura korištena u ovom sustavnom pregledu?

Autori ovog članka su pretražili studije koje su objavljene do listopada 2016. godine.

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Tina Čatela Ivković
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information
Share/Save