Liječenje ekcema na rukama

Istraživačko pitanje

Pregledani su dokazi gdje se uspoređivao utjecaj topikalnih i sustavnih (oralni ili ubrizgani lijekovi koji djeluju u čitavom tijelu) terapija za ekcem na rukama, placebo (istovrsna, ali nedjelotvorna terapija), izostanak terapije, nosači (nedjelotvoran sastojak koji služi kao pomoć u prenošenju djelatne terapije) i davanje druge terapije. Uključeno je 60 nasumičnih ispitivanja (s ukupno 5469 ispitanika) objavljenih do travnja 2018 godine.

Dosadašnje spoznaje

Ekcem na rukama upala je kože na rukama, koja može biti uzrokovana različitim okidačima, kao što je doticaj s alergenima (tvar koja uzrokuje alergijsku reakciju) poput gumenih kemikalija, drugim vanjskim čimbenicima (npr. nadražujuća sredstva poput vode ili deterdženata), te atopijskim predispozicijama. Ekcem na rukama može umanjiti kvalitetu života, te dovesti do različitih poslovnih problema. Postoje brojne vrste ekcema na rukama za koje se mogu koristiti razne topikalne (kreme, mesti i losioni) i sustavne terapije.

Značajke istraživanja

Većina ispitanika bili su pacijenti dnevne bolnice, starosti preko 18 godina, s blagim do teškim kroničnim ekcemom na rukama. Terapija se obično davala do četiri mjeseca, a rezultati su uglavnom procijenjeni nakon liječenja. Proučeno je mnoštvo terapija, te su uspoređene s nekorištenjem terapije, korištenjem inačica istog lijeka, placebom ili nosačem. Farmaceutske tvrtke financirale su dvadeset i dvije studije.

Ključni rezultati

Dostupna je ograničena količina podataka koja bi mogla ukazati na najbolji način postupanja s ekcemom ruku zbog različitih kvaliteta istraživanja, te nemogućnosti prikupljanja podataka iz studija sa sličnim intervencijama. Kortikosteroidne kreme/masti i fototerapija (zračenje UV zrakama) glavne su mogućnosti liječenja, iako nedostaje usporedbi ovih dviju opcija. Niže su predstavljene usporedbe od interesa.

Kortikosteroidne kreme/masti Pjena klobetazol propionata vjerojatno poboljšava nadzor nad ekcemom na rukama, a nadzor su ispitanici ocijenili vrlo dobrim/odličnim u usporedbi s nosačem (516 naspram 222 na 1000), ali razlika među skupinama bila je manje istaknuta za skupinu u kojoj su ocjenjivali sami istraživači, te su u njoj su zabilježeni i štetni učinci klobetazol propionata (178 naspram 79 na 1000) (sve je utemeljeno na dokazima srednje sigurnosti).

Krema mometazon fuorata korištena tri puta tjedno možda poboljšava stanje u kontrolnoj skupini koju su istraživači ocijenili vrlo dobrom/odličnom u usporedbi s istom terapijom korištenom dva puta tjedno. Nije se mjerila ocjena ispitanika. Blago stanjivanje kože pojavilo se u obje skupine, ali takvih slučajeva je bilo malo (utemeljeno je na dokazima niske sigurnosti).

Zračenje UV zrakama Uspoređene su razne vrste zračenja UV zrakama (izloženost zračenju). Lokalna PUVA terapija možda poboljšava kontrolu nad ekcemom koju su istraživači ocijenili dobrom/odličnom u usporedbi s uskospektralnom UVB terapijom (400 naspram 200 na 1000); međutim, ovi dokazi su nepouzdani, jer rezultati također pokazuju da lokalna PUVA terapija čini malu ili nikakvu razliku. Nisu zabilježeni simptomi koje su ocijenili ispitanici. 9 od 30 ispitanika u skupini s uskospektralnom UVB terapijom potužilo se na štetne učinke (uglavnom crvenilo) u usporedbi s PUVA skupinom gdje nije bilo neželjenih događaja (sve utemeljeno na dokazima srednje sigurnosti).

Topikalni inhibitori kalcineurina Ljudi koji su primali takrolimus vjerojatno su skloniji dosezanju dobrih/odličnih ocjena kontrole simptoma koje su ocijenili istraživači u usporedbi s onima kojima je dan nosač (14/14 ispitanika s takrolimusom u usporedbi s niti jednim s u skupini s nosačem), ali kontrola simptoma koje su ocjenjivali ispitanici nije zabilježena. 4 od 14 osoba u skupini koja je koristila takrolimus iskusilo je peckanje/svrbež na mjestu primjene, koje su dobro podnosili, u odnosu na skupinu s nosačem u kojoj nije zabilježen niti jedan ovakav slučaj. Jedno malo istraživanje usporedilo je takrolimus s mometazon furoatom, pri čemu su oba bila dobro podnošljiva, ali nije zabilježilo kontrolu koju su ocjenjivali ispitanici ili istraživači (sve je utemeljeno na dokazima srednje sigurnosti).

Oralne intervencije Oralni imunosupresiv (lijek koji sprječava imunološki odgovor) ciklosporin vjerojatno blago poboljšava kontrolu s dobrim/odličnim simptomima koju su ocijenili istraživači i ispitanici u usporedbi s kremom betametazon (kortikosteroid). Rizik od štetnih događaja, poput vrtoglavice, bio je sličan u obje skupine (sve utemeljeno na dokazima srednje sigurnosti).

Oralni derivat vitamina A (retinoid) alitretinoin (10 mg) postigao je dobru/odličnu kontrolu simptoma koju su ocijenili istraživači kod 307 ispitanika u usporedbi s 194 ispitanika s placebom na 1000, a alitretinoin 30 mg postigao je kontrolu, koju su ocijenili istraživači, kod 432 ispitanika u usporedbi s njih 157 u placebo skupini na 1000. Slični rezultati prikazani su i u kontroli koju su ocijenili ispitanici (dokazi visoke sigurnosti). Kada je doza alitretinoina povećana na 30 mg, rizik od glavobolje bio je veći u usporedbi s placebom (74 naspram 251 na 1000; dokaz visoke sigurnosti), ali se to vjerojatno ne razlikuje kod alitretionina 10 mg i placeba (poduprto dokazima srednje sigurnosti).

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza uglavnom je bila srednja s većinom dokaza utemeljenima na jednoj studiji s malim brojem uzoraka; prema tome, neki rezultati trebali bi biti protumačeni s pozornošću.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Magdalena Ivić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information