Kinin davan putem rektuma može biti jednako učinkovit kao kinin davan intravenski iintramuskularno za liječenje nekompliciranih oblika Plasmodium falciparum malarije.

Kinin davan putem rektuma može biti jednako učinkovit kao kinin davan intravenski i intramuskularnoza liječenje nekompliciranih oblika Plasmodium falciparum malarije. Podaci dobiveni Cochrane sustavnim pregledom također dovode do zaključka da je pravilno razrijeđena otopina kinina (smanjene kiselosti prilagodbom pH na 4.5) davana intrarektalno pomoću štrcaljke kroz dva do tri dana, imala manje štetne učinke u usporedbi s intramuskularnim davanjem kinina u istom vremenskom razdoblju. Intrarektalno davanje kinina (smanjene kiselosti zbog prilagodbe pH na 4.5) je značajno manje bolno od intramuskularno ubizganog kinina. Potrebno je provesti više studija kako bi se utvrdilovrijede li isti zaključci za pacijente s teškim malarijama i za odrasle osobe.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Ivana Miošić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information