Kompresivne čarape za sprječavanje duboke venske tromboze tijekom putovanja avionom

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Dosadašnje spoznaje

U posljednjih nekoliko godina povećalo se zanimanje za pitanje mogu li kompresivne čarape ("čarape za duga putovanja") smanjiti rizik od nastanka duboke venske tromboze (DVT; nastanak krvnih ugrušaka u nogama) i drugih problema s cirkulacijom tijekom putovanja avionom. Kompresivne čarape nose se tijekom leta i slične su kompresivnim čarapama koje nose bolesnici koji dugo leže u krevetu nakon operacije. Primjenom nježnog pritiska, osobito u području gležnja, kompresivne čarape pomažu u održavanju boljeg protoka krvi. Pritisak u kombinaciji s pokretanjem nogu pospješuje kretanje krvi iz površinskih vena u duboke vene i nazad u srce. Na taj način se smanjuje vjerojatnost nastanka krvnih ugrušaka u dubokim venama nogu, koje mogu biti smrtonosne ako se ugrušak otkine i završi u plućima.

Značajke istraživanja i ključni rezultati

Ovaj Cochrane sustavni pregled literature analizirao je dokaze iz kliničkih istraživanja. Uključeno je 11 istraživanja s ukupno 2906 ispitanika. Zajedno su analizirani podatci iz 9 istraživanja u koja je bilo uključeno 2637 ispitanika. Dokazi se odnose na istraživanja objavljena do veljače 2016. Gotovo polovica ispitanika nasumično su raspoređeni u skupine koje su nosile kompresivne čarape tijekom leta koji je trajao najmanje 5 h, dok druga polovica ispitanika nije nosila čarape.

Niti jedan od putnika nije razvio DVT sa simptomima (bol u nogama koja se sporo razvija, oteklina i povišena temperatura) i nije zabilježen niti jedna ozbiljna nuspojava (kao što je krvni ugrušak u plućima - plućna embolija, ili smrt). Putnici su pomno pregledani nakon leta kako bi se utvrdilo imaju li ikakvih problema s cirkulacijom krvi u nogama, čak i ako oni sami nisu uočili nikakav problem. Nošenje kompresivnih čarapa dovelo je do velikog smanjenja DVT bez simptoma među osobama koje su putovale avionom i koje su nosile kompresivne čarape, u usporedbi s onima koje nisu nosile kompresivne čarape. Razlika u DVT bez simptoma među dvjema skupinama jednaka je smanjenju rizika od nekoliko desetaka na 1000 putnika na 2-3 na 1000 putnika. Osobe koje su nosile čarape imale su manje oteklina (edema) nego osobe koje nisu nosile čarape. Manje putnika je razvilo trombozu površinskih vena ako su nosili čarape nego putnika koji nisu nosili čarape. Sva istraživanja nisu analizirala moguće probleme povezane s nošenjem čarapa. Ona istraživanja koja jesu analizirala eventualne probleme s takvim čarapama opisala su da su ispitanici dobro podnosili kompresivne čarape, bez ikakvih uočenih problema.

Kvaliteta dokaza

Visoko-kvalitetni dokazi pokazuju da putnici koji lete avionom i nose kompresivne čarape razvijaju manje asimptomatskih DVT. Dokazi niske kvalitete pokazuju da je nošenje kompresivnih čarapa tijekom dugog leta povezano sa smanjenjem oteklina nogu. Kvalitetu dokaza ograničava način na koji su mjerene otekline u uključenim istraživanjima. Dokazi umjerene kvalitete pokazuju da se broj tromboza površinskih vena može smanjiti u putnika koji nose kompresivne čarape. Nije bilo moguće ispitati učinak nošenja čarapa na broj smrti, plućne embolije ili simptomatske DVT jer takvi događaji nisu zabilježeni u uključenim kliničkim pokusima. Kako bi se mogao ispitati učinak na takve događaje porebno je napraviti randomizirane kliničke pokuse u koje će biti uključen veoma velik broj ispitanika.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
 Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr