Nema dokaza o djelotvornosti pripravaka valproata u liječenju agitacije u osoba s demencijom

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Obnovljeni pregled (listopad 2008.) liječenja agitacije u dementnih bolesnika valproatom nije pokazao poboljšanje agitacije kod liječenih bolesnika u usporedbi s onima koji nisu bili liječeni, a također je pokazao veću stopu štetnih učinaka, kao što su padovi, infekcije i gastrointestinalni poremećaji (proljev, mučnina) kod onih koji su primali pripravke valproata. Iako su potrebna daljnja istraživanja koristi pripravaka valproata, trenutni dokazi ne podupiru primjenu ovog lijeka za kontrolu agitacije u osoba s demencijom.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Katarina Vučić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr