Vježbe snage ili aerobne vježbe za bolesti mišića

Istraživačko pitanje

Kakvi su učinci (prednosti i mane) treninga snage i aerobnih vježbi kod ljudi s mišićnim bolestima?

Uvod

Trening snage koji se izvodi kako bi poboljšao mišićnu snagu i mišićnu izdržljivost ili programi aerobika koji su osmišljeni kako bi poboljšali aerobnu (kardiovaskularnu) tjelesnu sposobnost, mogu unaprijediti psihičko zdravlje i mišićnu snagu ljudi s mišićnim bolestima. Broj istraživanja vezanih za treninge kod ljudi s bolestima mišića je u stalnom porastu. Ovo je ažurirani Cochraneov sustavni pregled koji uključuje devet novih istraživanja.

Značajke istraživanja

Ovaj sustavni pregled uključuje tri istraživanja treninga snage kod ljudi s fascioskapulohumeralnaom mišićnom distrofijom (FSHD) i miotoničnom distrofijom (136 ispitanika), pet ispitivanja aerobnih vježbi (kardiovaskularni trening) kod ljudi s dermatomiozitisom i polimiozitisom (14 ispitanika), Duchenne mišićnom distrofijom (DMD, 30 ispitanika) i FSHD (111 ispitanika), i šest istraživanja koja su kombinirala vježbe snage i aerobne vježbe kod ljudi s mitohondrijalnom miopatijom (18 ispitanika), miotoničnom distrofijom tipa 1 (35 ispitanika), dermatomiozitisom i polimiozitisom (68 ispitanika) i FSHD (16 ispitanika).

Ključni rezultati i pouzdanost dokaza

Pronalasci ovog Cochraneovog sustavnog pregleda moraju se tumačiti pažljivo i uzimajući u obzir različitu kvalitetu uključenih istraživanja, različite načine vježbanja i mjerene ishode. Nije bilo moguće zaslijepiti/maskirati ispitanike u istraživanjima zbog prirode intervencije, odnosno ispitanici su znali kojoj skupini pripadaju. U najboljem slučaju razina pouzdanosti ovih rezultata je niska, zbog malog broja ljudi uključenih u istraživanja, različitih rezultata u različitim istraživanjima, razlikama u populacijama i intervencijama, te nekim poteškoćama u provođenju i oblikovanju istraživanja. Osim toga, nedostatak je i nemogućnost zasljepljivanja sudionika.

Jako je niska pouzdanost dokaza o učinku treninga snage na dinamičnu snagu (tijekom pokreta) fleksora lakta i refleksivnost gležnja ili na izometričnu snagu (statička kontrakcija) fleksora lakta i dorzifleksora zgloba kod ljudi sa FSHD-om. Jako je niska pouzdanost dokaza i u učinak kombinacije treninga snage s aerobnim treningom. Kombinacija tih treninga može imati pozitivan učinak na lijeve i desne ekstenzore koljena, ali nema učinka na lijevi i desni fleksor kuka kod ljudi s juvenilnim dermatomiozitiosom. (Fleksori su mišići koji uglavnom djeluju pri savijanju zgloba, a ekstenzori ispravljaju ili produžuju zglobove).

Jako je niska pouzdanost dokaza u rezultate istraživanja sa miotoničnom distrofijom tipa 1. Kod ljudi s miotoničnom distrofijom tipa 1, može doći do neznatnog poboljšanja izometrijske snage ekstenzora zgloba i malo ili nimalo učinka na silu stiska šake, sile stezanja ili izometrijske snage ekstenzora zgloba nakon treninga snage. Ispitanici s dermatomiozitisom, polimiozitisom i juvenilnim dermatomiozitisom mogu iskusiti pozitivan učinak pri kombinaciji treninga snage i aerobne vježbe na dinamičku snagu desnog i lijevog ekstenzora koljena; ispitanici s dermatomiozitisom i polimiozitisom mogu iskusiti pozitivan učinak aerobnog treninga na aerobni kapacitet, te može doći do neznatnog smanjenja aerobnog kapaciteta nakon aerobnog treninga kod osoba s juvenilnim dermatomiozitisom.

Pronašli smo dokaze koji nisu bili dovoljno pouzdani da bi se iz njih mogli izvući zaključci vezani za učinak treninga snage na snagu ramenog mišića, snagu velikog prsnog mišića i snage prednjih mišića ruke kod mitohondrijske miopatije, učinak aerobnog treninga u osoba s mitohondrijskom miopatijom, utjecaj aerobnog vježbanja na maksimalno opterećenje rada kod osoba s FSHD-om, te na broj okretaja ruku i nogu u šestominutnom testu bicikliranja kod dječaka s DMD-om.

Pouzdanost dokaza za nepostojanje štetnih događaja (nuspojava) je ograničena ili vrlo niska. Potrebna su dodatna kvalitetna istraživanja s velikim brojem ispitanika.

Koliko su ovi dokazi ažurni?

Najnovija pretraga dokaza obavljena je u studenom 2018. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Filip Vidaković. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information