Plućna rehabilitacija u terapiji kronične opstruktivne plućne bolesti

Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) kronično je plućno stanje u kojem je otežan protok zraka do plućnog parenhima. Simptomi uključuju otežano disanje, kašalj, umor i učestale infekcije u prsištu. KOPB jest jedna od najčešćih bolesti diljem svijeta.

Ključna komponenta programa plućne rehabilitacije je tjelovježba; neki programi uključuju i druge intervencije, poput procjene, edukacije, psihološke potpore i savjetovanja o prehrani. Plućna je rehabilitacija jedan od ključnih preporučenih pristupa u terapiji KOPB-a. Autori ovog Cochrane sustavnog pregleda usporedili su učinak plućne rehabilitacije s učinkom uobičajene njege na zdravstveni aspekt kvalitete života pacijenata koji boluju od KOPB-a. Uključeno je 65 studija s ukupno 3822 sudionika. Sudionici su metodom slučajnog odabira bili raspoređeni u skupine koje su podvrgnute plućnoj rehabilitaciji, odnosno uobičajenoj njezi. Kvaliteta studija je općenito bila dobra.

Ovaj sustavni pregled ističe da plućna rehabilitacija pozitivno utječe na zdravstveni aspekt kvalitete života u osoba s KOPB-om. Rezultati snažno podupiru uključivanje plućne rehabilitacije u terapiju pacijenata s KOPB-om.

Buduće bi se studije trebale fokusirati na utvrđivanje najbitnijih komponenti plućne rehabilitacije, idealnu duljinu trajanja programa, koliki je intenzitet treninga potreban, te koliko dugo traju pozitivni učinci same rehabilitacije.

Bilješka o prijevodu: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Jelena Šimić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information
Share/Save