Plućna rehabilitacija u terapiji kronične opstruktivne plućne bolesti

Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) kronično je plućno stanje u kojem je otežan protok zraka do plućnog parenhima. Simptomi uključuju otežano disanje, kašalj, umor i učestale infekcije u prsištu. KOPB jest jedna od najčešćih bolesti diljem svijeta.

Ključna komponenta programa plućne rehabilitacije je tjelovježba; neki programi uključuju i druge intervencije, poput procjene, edukacije, psihološke potpore i savjetovanja o prehrani. Plućna je rehabilitacija jedan od ključnih preporučenih pristupa u terapiji KOPB-a. Autori ovog Cochrane sustavnog pregleda usporedili su učinak plućne rehabilitacije s učinkom uobičajene njege na zdravstveni aspekt kvalitete života pacijenata koji boluju od KOPB-a. Uključeno je 65 studija s ukupno 3822 sudionika. Sudionici su metodom slučajnog odabira bili raspoređeni u skupine koje su podvrgnute plućnoj rehabilitaciji, odnosno uobičajenoj njezi. Kvaliteta studija je općenito bila dobra.

Ovaj sustavni pregled ističe da plućna rehabilitacija pozitivno utječe na zdravstveni aspekt kvalitete života u osoba s KOPB-om. Rezultati snažno podupiru uključivanje plućne rehabilitacije u terapiju pacijenata s KOPB-om.

Buduće bi se studije trebale fokusirati na utvrđivanje najbitnijih komponenti plućne rehabilitacije, idealnu duljinu trajanja programa, koliki je intenzitet treninga potreban, te koliko dugo traju pozitivni učinci same rehabilitacije.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Jelena Šimić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information