Ručna limfna drenaža kod limfedema nakon liječenja karcinoma dojke

Dosadašnje spoznaje

U svake pete bolesnice s karcinomom dojke nastane limfedem. Radi se o oticanju ruke, dojke ili stijenke prsnog koša, a što je posljedica kirurškog zahvata i/ili zračenja. Limfedem uzrokuje osjet nelagode, ometa tjelesnu funkciju i umanjuje kvalitetu života.

Ručna limfna drenaža se koristi u ovim slučajevima i dio je složenih postupaka smanjenja oticanja. Postupci liječenja oticanja uključuju kompresivne zavoje, vježbe za smanjenje oticanja i njegu kože.

Istraživačko pitanje

Ovaj Cochrane sustavni pregled istražuje djelotvornost i sigurnost terapija za liječenja oticanja nakon liječenja karcinoma dojke.

Obilježja studija

Nađeno je 6 istraživanja zaključno sa svibnjem 2013. godine koja su uključila 208 ispitanika.

Ključni rezultati

Primjena kompresivnih zavoja kroz dulje vrijeme je smanjila oticanja za 30-37%. Ručna masaža u kombinaciji s kompresivnim zavojima je dodatno smanjila oticanja za 7,11%, te se zaključuje da ručna masaža doprinosi dobrom učinku kompresivnih zavoja.. Stoga ručna masaža može biti korisna kad se koristi uz kompresivne zavoje.

Pažljiva analiza ovih podataka je pokazala da je taj značajan učinak na smanjenje limfedema nađen u bolesnika s manjim opsegom limfedema u odnosu na bolesnike s izrazito velikim limfedemom. Rezultati ovog istraživanja ukazuju da kombinacija ručne limfne masaže i kompresivnih zavoja pomaže kod bolesnica s blažim oblikom oticanja. Ovaj rezultat je potrebno potvrditi daljnjim istraživanjima.

Primjena standardne elastične navlake za ruku i ručna masaža u odnosu na primjenu samo elastične navlake nije dala dosljedne rezultate: u nekih je učinak bio bolji s ručnom masažom, a u drugih samo s elastičnom navlakom.

Jednogodišnje praćenje je pokazalo da je nakon smanjenja prvobitnog oticanja bolesnicama koristila primjena elastičnih navlaka za ruku napravljenih po mjeri.

Ručna masaža za limfedem je neškodljiva metoda koja se dobro podnosi.

U procjeni funkcije tj. opsega kretnje ruke su rezultati bili različiti, u nekim studijama je masaža koristila, a u drugima nije. Dva istraživanja su sagledala kvalitetu života, ali su rezultati nepouzdani budući da nije postojala kontrolna skupina.

U nijednom istraživanju nisu prikazani troškovi ovog liječenja.

Kvaliteta dokaza

Istraživanja su obuhvatila od 24 do 45 ispitanika. U većini istraživanja su bolesnice pravilno randomizirane (nasumično raspodijeljene u skupine). U 4 istraživanja osoba koja je procjenjivala učinak primijenjenog liječenja je znala o kojem se obliku liječenja radilo.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information