Droperidol za liječenje agresivnosti i uznemirenosti uzrokovanih psihozom

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirani su dokazi iz kliničkih pokusa u kojima je analizirana učinkovitost droperidola za liječenje agresivnosti i uznemirenosti izazvanih psihozom.

Dosadašnje spoznaje

Osobe s psihozom mogu iskusiti niz simptoma, poput halucinacija (vide i čuju nešto što ne postoji) ili zabluda ( vjeruju u bizarne ili očigledno neistinite stvari). Ti simptomi često su uznemirujući i izazivaju strah, stoga mogu dovesti osobe s psihozom do stanja velike uznemirenosti, agresivnosti i agitiranosti. Droperidol je jedan od lijekova uobičajeno korištenih za umirivanje (uspavljivanje) ljudi u ovoj situaciji. Nekoć se ovaj lijek koristio na temelju rezultata malih kliničkih studija, bez čvrstih dokaza o učinkovitosti. Bila su potrebna veća istraživanja.

Pretraživanje literature

Stručnjak za informacije Cochrane shizofrenija Grupe ažurirao je prethodna pretraživanja njihovog specijaliziranog registra studija 2015. godine. Sustavnim pregledom pronađen je i proučen 21 rad koji potencijalno obrađuje ovo pitanje.

Obilježja uključenih istraživanja

Šest randomiziranih kontroliranih studija je sada uključeno u pregled. Sve su studije randomizirale pacijente, agresivne ili uznemirene zbog psihoze, na uzimanje ili droperidola ili placeba (lažnog lijeka), haloperidola, olanzapina ili midazolama. U tim je studijama bilo uključeno od 40 do 221 sudionika. Sve su provedene u bolnici. Četiri od šest studija pratile su ispitanike kraće od dva sata.

Ključni rezultati

U usporedbi s placebom, droperidol je bio učinkovitiji u umirivanju uznemirenih pacijenata 30 minuta nakon uzimanja. Slični su rezultati dobiveni za umirivanje i kada je droperidol uspoređen s haloperidolom, ali ovdje je učinak bio manje očit, u usporedbi s midazolamom i olanzapinom učinak nije bio vidljiv. Droperidol nije uzrokovao više nuspojava od ostalih lijekova korištenih u studijama. Studije nisu razmatrale troškove.

Zaključci autora

Iako smo uključili samo šest studija, pružile su dovoljno visoke razine dokaza koje upućuju da je droperidol učinkovit i može se koristiti za kontrolu poremećenog i agresivnog ponašanja uzrokovanog psihozom.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Sanela Palić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information