Bisfosfonati za osteoporozu kod osoba s cističnom fibrozom

Istraživačko pitanje

Kakvi su učinci bisfosfonata (lijekova koji sprječavaju gubitak koštane mase), bilo danih oralnim putem (na usta) ili intravenski (izravno u venu), na osteoporozu kod osoba s cističnom fibrozom (CF)?

Dosadašnje spoznaje

Cistična fibroza je teški genetski poremećaj koji pogađa mnoge organe (npr. pluća i gušteraču). Oko 23,5% oboljelih ima smanjenu gustoću kostiju, poznatiju kao osteoporoza, koja povećava vjerojatnost prijeloma. Kratkoročni i dugoročni učinci prijeloma (npr . rebara i kralježnice) mogu pogoršati bolest pluća i dovesti do češće hospitalizacije. Bisfosfonati su lijekovi koji povećavaju mineralnu gustoću kostiju tako što usporavaju resorpciju kosti. Koriste se za liječenje osteoporoze uzrokovane menopauzom ili kortikosteroidnim lijekovima. Zanimalo nas je utječu li bisfosfonati na učestalost prijeloma kostiju, gustoću kostiju i kvalitetu života te izazivaju li ikakve nuspojave kod osoba s cističnom fibrozom. Ovo je obnovljeni Cochraneov sustavni pregled.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj sustavni pregled uključeni su dokazi objavljeni do 5. svibnja 2022. godine.

Značajke istraživanja

U ovaj je sustavni pregled uključeno devet ispitivanja s 272 odrasle osobe i 113 djece (u dobi od 5 do 18 godina) u trajanju od šest mjeseci do dvije godine. Osam ispitivanja uključivalo je 238 odraslih osoba bez presađenih pluća; u tri od njih osam korišteni su intravenski bisfosfonati (u jednom je korišten pamidronat, a u ostala dva zoledronat), a u pet ispitivanja korišteni su oralni bisfosfonati (u jednom risedronat, a u ostala četiri alendronat). Ispitivanja su uspoređivala bisfosfonate ili s placebom (lijek bez aktivne tvari) ili s kalcijem (sa ili bez dodatnog vitamina D). Jedno od ovih osam ispitivanja, koje je uspoređivalo oralni alendronat s placebom, također je uključivalo 113 djece i njihove smo rezultate zasebno analizirali. Posljednje ispitivanje na 34 odrasle osobe koje su bile podvrgnute transplantaciji pluća uspoređivalo je intravenski pamidronat s liječenjem bez bisfosfonata.

Ključni rezultati

Bisfosfonati su dosljedno povećavali gustoću kostiju u lumbalnom dijelu kralježnice i kukova. Također su povećali gustoću kostiju kod djece u lumbalnoj kralježnici. Čini se da liječenje bisfosfonatima nije smanjilo stopu prijeloma (bilo na kralježnici ili negdje drugdje) ili smrti u odraslih ili djece. Međutim, to može biti povezano s malim brojem sudionika i kratkim trajanjem ispitivanja. Jaka bol u kostima i simptomi slični gripi su često bili povezani s intravenskim bisfosfonatima, posebice u pacijenata koji nisu bili na terapiji kortikosteroidima. Potrebno je više istraživanja da se procijeni učinak premedikacije kortikosteroidima. Potrebno je više istraživanja i da se procijeni je li bol u kostima češća ili jača (ili oboje) s jačim lijekom, zoledronatom, te mogu li kortikosteroidi smanjiti ili spriječiti ove nuspojave. Dodatna istraživanja također bi trebala procijeniti gastrointestinalne nuspojave u želucu i probavnom sustavu koji su povezani s oralnim bisfosfonatima. Potrebna su istraživanja s većim brojem sudionika i s dužim praćenjem kako bi se pokazalo kako bisfosfonati utječu na stopu prijeloma i preživljenje. Trebalo bi provesti više istraživanja koja uključuju djecu s cističnom fibrozom kako bi se bolje razumjeli učinci, dobrobiti i štete koje ti lijekovi mogu imati na njih.

Bisfosfonati u usporedbi s kontrolom kod osoba s CF-om koje nisu imale transplantaciju pluća

Odrasle osobe

Pet ispitivanja (142 sudionika) prijavilo je da nema razlike između liječenih ili kontrolnih skupina u novim kralježničnim ili prijelomima van kralježnice nakon 12 mjeseci, a dva ispitivanja (44 sudionika) su prijavila kako nije bilo prijeloma nakon 24 mjeseca. Nakon 12 mjeseci, rezultati iz šest ispitivanja (171 sudionik) pokazala su da bisfosfonati mogu povećati gustoću kostiju u lumbalnoj kralježnici, a pet ispitivanja (155 sudionika) prijavilo je isti učinak na gustoću kostiju kukova ili femura. Nije bilo jasne razlike u rezultatima kvalitete života (QoL) nakon 12 mjeseci, ali bisfosfonati su vjerojatno doveli do više bolova u kostima nakon 12 mjeseci, kako je objavljeno u sedam ispitivanja (206 sudionika).

Djeca

Nakon 12 mjeseci nije bilo razlike između liječenja i placeba u novim kralježničnim ili prijelomima van kralježnice. Bisfosfonati mogu povećati gustoću kostiju u lumbalnoj kralježnici nakon 12 mjeseci. Nije bilo razlike u bolovima u kostima ili mišićima, u pojavi vrućice ili gastrointestinalnim nuspojavama. Ispitivanje nije mjerilo mineralnu gustoću kosti kukova/femura niti kvalitetu života.

Bisfosfonati u usporedbi s kontrolom kod osoba s CF-om koje su imale transplantaciju pluća

Ovo ispitivanje opisalo je rezultate nakon 24 mjeseca. Nije bilo razlike u broju prijeloma, bilo u kralježnici ili u drugim kostima, ali mineralna gustoća kostiju lumbalne kralježnice i femura se povećala s liječenjem. Nije bilo prijavljenih bolova u kostima niti povišene temperature. Ispitivanje nije mjerilo kvalitetu života.

Pouzdanost dokaza

Pouzdanost dokaza se razlikovala, a posebice su zabrinjavajući bili rizici od pristranosti u svim ispitivanjima. Najmanje tri ispitivanja djelomično su financirale farmaceutske tvrtke. U jednom je ispitivanju osoblje koje je analiziralo snimke kostiju moglo znati koji su sudionici bili liječeni bisfosfonatima; to je moglo utjecati na njihovu objektivnost. Dva ispitivanja nisu izvijestila o prijelomima, ali mislimo da oni vjerojatno ne bi značajno promijenili rezultate ovog sustavnog pregleda.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Anamaria Pranjić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka.Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information