Antivirusni lijekovi za Bellovu paralizu

Istraživačko pitanje

U ovom Cochraneovom sustavnom pregledu analizirani su dokazi o učinku antivirusnih lijekova (lijekovi koji se koriste isključivo za liječenje virusnih infekcija) samostalno ili u kombinaciji s bilo kojom drugom terapijom za Bellovu paralizu. U ovom obnovljenom pregledu usredotočili smo se na kombiniranu terapiju antivirusnih lijekova i kortikosteroida (lijekovi koji se koriste za smanjenje upale), jer već postoje dobri dokazi da kortikosteroidi mogu smanjiti stope djelomičnog oporavka od Bellove paralize.

Dosadašnje spoznaje

Bellova paraliza je bolest živca koji se nalazi na licu (facijalni živac), a koja uzrokuje paralizu jedne strane lica. Neka su istraživanja pokazala da je uzrokovana istim virusnim infekcijama koje uzrokuju herpesne promjene na licu, te su proučavani učinci antivirusnog liječenja. Ranije inačice ovog pregleda otkrile su da sami antivirusni lijekovi nisu korisni u usporedbi s lažnom tabletom (placebom) i manje su učinkoviti od samih kortikosteroida. Međutim, istraživanja antivirusnog liječenja u kombinaciji s kortikosteroidima imaju oprečne rezultate.

Značajke istraživanja

Pronađeno je 14 istraživanja koja su uključila 2488 sudionika s blagom, umjerenom ili teškom jednostranom Bellovom paralizom nepoznatog uzroka. Ispitanici su bili u dobi od 14 do 84 godine. Ispitivanja su uspoređivala:
- antivirusne lijekove i kortikosteroide sa samim kortikosteroidima, ili u kombinaciji s placebom;
- antivirusne lijekove same ili u kombinaciji s placebom, naspram placeba ili izostanka liječenja;
- antivirusne lijekove same ili u kombinaciji s placebom, naspram samih kortikosteroida ili u kombinaciji s placebom; ili
- antivirusne lijekove i kortikosteroide naspram placeba ili izostanka liječenja.

Za većinu istraživanja nisu dani podaci o financiranju. Preostali su dijelom financirani iz javnih sredstava, a jedno je istraživanje financirala farmaceutska tvrtka.

11 istraživanja imalo je visok ili nejasan rizik od pristranosti zbog različitih čimbenika koji mogu sustavno utjecati na rezultate ispitivanja. Svoje zaključke odlučili smo temeljiti samo na podacima iz tri istraživanja s manjim rizikom od pristranosti.

Ključni rezultati i kvaliteta dokaza

Ovaj sustavni pregled je pokazao da vjerojatno nema jasne razlike u stopama djelomičnog oporavka od Bellove paralize nakon liječenja kombinacijom antivirusnih lijekova i kortikosteroida, u usporedbi sa samim kortikosteroidima. Ti se rezultati temelje na podacima iz 9 istraživanja u kojima je bilo uključeno 766 ispitanika s Bellovom paralizom različitog stupnja. Izuzeli smo podatke iz 10 istraživanja s više potencijalnih izvora pristranosti. Međutim, možemo biti umjereno sigurni da je kombinirana terapija smanjila broj ljudi s dugotrajnim učincima Bellove paralize (pretjerano suzenje očiju ili abnormalni pokret lica) u usporedbi s liječenjem samo kortikosteroidima.

Podaci iz dvaju istraživanja (98 ispitanika) pokazali su da kod osoba s teškom Bellovom paralizom (potpuna ili gotovo potpuna paraliza lica) kombinirani antivirusni lijekovi i kortikosteroidi nisu imali jasan učinak na oporavak, u usporedbi s liječenjem samo kortikosteroidima.

Kortikosteroidi primijenjeni sami bili su učinkovitiji od samih antivirusnih lijekova na stopu djelomičnog oporavka (667 ispitanika, 2 istraživanja); kombinirani antivirusni lijekovi i kortikosteroidi bili su učinkovitiji od placeba ili izostanka liječenja (658 ispitanika, 2 istraživanja); i nije bilo jasne koristi samo od antivirusnih lijekova u odnosu na placebo (658 ispitanika, 2 istraživanja).

Na temelju podataka iz dva istraživanja (656 sudionika) nismo pronašli jasnu razliku u nuspojavama između ljudi koji su primali i antivirusne lijekove i kortikosteroide, u usporedbi s onima koji su primali samo kortikosteroide, no ovaj dokaz je previše nesiguran da bismo mogli donijeti zaključke.

U budućnosti će možda biti potrebna velika istraživanja s ljudima s Bellovom paralizom, u kojima se uspoređuju dodatni antivirusni lijekovi.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Martin Kondža. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information