Oksitocin za sprječavanje prevelikog gubitka krvi kod žena u trećem porođajnom dobu

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Aktivno vođenje trećeg porođajnog doba smanjuje rizik od prevelikog gubitka krvi nakon poroda. Ovaj način liječenja uključuje upotrebu lijekova za povećanje tonusa maternice i kontrakcija, rano podvezivanje pupčane vrpce, i nježno povlačenje kako bi se olakšalo rađanje posteljice. Iako je ovaj pristup standardan u mnogim zemljama i institucijama, provođenje pojedinih komponenti je različito. Oksitocin je uterotonik, lijek koji povećava tonus i kontrakcije maternice, te se često daje odmah nakon prolaska ramena novorođenčeta pri porodu, kao dio aktivnog praćenja u trećem porođajnom dobu. Ovaj sustavni pregled razmatra učinkovitost i sigurnost profilakse oksitocinom u trećem porođajnom dobu, u usporedbi sa porodom bez uterotonika, placebom, ergot alkaloidima, te u kombinaciji sa ergometrinom, u usporedbi s ergot alkaloidima.

Zašto je ovo važno?

Postporođajno krvarenje jedan je od najčešćih uzroka morbiditeta i smrtnosti majki u svijetu, stoga je od iznimne važnosti pronaći najučinkovitije preventivne mjere.

Koje smo dokaze pronašli?

Napravljen je pregled dokaza u ožujku 2019. Pronađeno je 6 istraživanja koja su zadovoljila kriterije uključenja za ovaj sustavni pregled. Rezultati dodatnih 1100 žena iz ovih šest istraživanja kombinirani su s rezultatima iz prethodne inačice ovog pregleda, ukupno 10,018 žena (23 istraživanja). Treba napomenuti da su dva prethodno uključena istraživanja izbačena iz ovog pregleda zbog upitne metodologije.
Većina istraživanja koja su pridonijela ovom pregledu bila je pod velikim rizikom pristranosti. Kvaliteta dokaza kretala se od vrlo niske do umjerene, a za većinu ishoda ocijenjena je kao niska do vrlo niska.

Rezultati su pokazali da u usporedbi sa skupinom bez uterotonika ili s placebom, oksitocin može smanjiti rizik od gubitka krvi (kvaliteta dokaza: niska) i potrebu za dodatnim uterotonikom (kvaliteta dokaza: umjerena). Učinak oksitocina u usporedbi s ergot alkaloidima je nejasan u pogledu gubitka krvi (kvaliteta dokaza: vrlo niska), potrebi za dodatnim uterotonicima (kvaliteta dokaza: vrlo niska), te potrebi za transfuzijom krvi (kvaliteta dokaza: vrlo niska), ali može povećati rizik za produljeno trajanje trećeg porođajnog doba na više od 30 minuta (kvaliteta dokaza: umjerena). Neizvjesno je znači li to da će porasti i rizik od potrebe za ručnim uklanjanjem posteljice (kvaliteta dokaza: vrlo niska). Ovaj potencijalni rizik zadržane posteljice mora biti razmatran u odnosu na mogući povećani rizik od nuspojava ergot alkaloida, uključujući dijastoličku hipertenziju (kvaliteta dokaza: niska), povraćanje (kvaliteta dokaza: vrlo niska) i glavobolje (kvaliteta dokaza: vrlo niska). Iako kombinacija oksitocina i ergometrina može malo smanjiti rizik od gubitka krvi u usporedbi s alkaloidima rogotina (kvaliteta dokaza: niska), sigurnost ovog zaključka je niska s obzirom na lošu kvalitetu istraživanja.

Što ovo znači?

Oksitocin može smanjiti gubitak krvi i potrebu za dodatnim uterotonicima kada se daje profilaktički u trećem porođajnom dobu, te se stoga može smatrati komponentom aktivnog vođenja trećeg porođajnog doba. Profil nuspojava oksitocina može biti povoljniji od ergot alkaloida, koji se moraju razmotriti u odnosu na mogući povećani rizik od produženja trajanja trećeg porođajnog doba na više od 30 minuta, te nejasnu korist oksitocina ili ergot alkaloida u pogledu gubitka krvi.

Više placebo-kontroliranih, randomiziranih, dvostruko slijepih ispitivanja potrebno je za poboljšanje kvalitete podataka korištenih za usporedbu oksitocina s ergot alkaloidima. Buduća istraživanja trebala bi obuhvatiti važne ishode kao što su smrtnost majki, šok, prelazak na višu razinu skrbi, ozbiljne nuspojave i druge ishode usmjerene na pacijenta. Veliki složeni pregled koji analizira sve dostupne podatke o različitim uterotoničkim lijekova (mrežna meta-analiza) pomoći će u budućem izboru uterotonika, kao i najboljeg puta i doze primjene.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Jelena Kosor. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information