Postupci za sprječavanje i liječenje križobolje i boli u zdjelici tijekom trudnoće

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirani su dokazi o djelovanju svih terapija koje se koriste za sprječavanje ili liječenje križobolje, boli u zdjelici ili obje vrste boli tijekom trudnoće. Autori Cochrane sustavnog pregleda također su htjeli ispitati da li te terapije smanjuju onesposobljenost ili broj dana na bolovanju te mogu li te terapije uzrokovati bilo kakve štetne učinke kod trudnica.

Dosadašnje spoznaje

Bol u donjem dijelu leđa (križobolja), u zdjelici ili obje vrste boli često se javljaju tijekom trudnoće te se često pogoršavaju s napredovanjem trudnoće. Ta bol može remetiti obavljanje svakodnevnih aktivnosti, mogućnost rada i spavanje kod trudnica. Cilj je ovog istraživanja bio utvrditi da li bilo koja vrsta liječenja ili određena kombinacija terapija mogu biti djelotvornije od uobičajene skrbi za trudnice koje imaju te tegobe.

Značajke studija

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do 19. siječnja 2015. U ovu obnovljenu verziju Cochrane sustavnog pregleda uključene su 34 randomizirane kontrolirane studije s ukupno 5121 trudnica u dobi od 16 do 45 godina. Žene su bile trudne između 12 i 38 tjedana. Pronađene studije analizirale su različite terapije kod trudnica koje su imale križobolju, bol u zdjelici ili obje vrste boli. Sve su terapije provedene povrh uobičajene zdravstvene skrbi za trudnice i uspoređene sa samom uobičajenom skrbi u 23 studije. Studije su procijenile simptome trudnica na različite načine, uključujući samostalnu procjenu boli i broj bolovanja, kao i rezultate određenih testova.

Ključni rezultati

Križobolja

Kad su zajedno analizirani podatci iz 7 studija (645 trudnica) u kojima je uspoređena bilo koja vrsta tjelovježbe na čvrstoj podlozi s uobičajenom skrbi za trudnice, utvrđeno je da je tjelovježba (koja je trajala od 5-20 tjedana) ublažila križobolju i umanjila onesposobljenost.

Bol u zdjelici

Manje dokaza je bilo dostupno za terapije boli u zdjelici. Dvije studije su pronašle da žene koje su sudjelovale u grupnim programima tjelovježbe i dobile informacije o ublažavanju boli nisu osjećale manje boli u zdjelici u odnosu na žene koje su primale uobičajenu skrb za trudnice.

Križobolja i bol u zdjelici

Rezultati 4 studije (1176 trudnica), analizirani zajedno, pokazali su da program tjelovježbe u trajanju od 8-12 tjedana može smanjiti broj žena koje se žale na križobolju i bol u zdjelici. Tjelobježba na čvrstoj podlozi, u različitim oblicima, također je smanjila broj bolovanja zbog križobolje i boli u zdjelici u dvjema studijama (1062 trudnice).

Međutim, druge dvije studije (374 trudnice) su utvrdile da grupna tjelovježba u kombinaciji s informacijama o ublažavanju boli nije bila bolja u sprječavanju ni boli u zdjelici ni križobolje u usporedbi s uobičajenom skrbi.

Pronađen je niz pojedinačnih studija koje su ispitale različite druge terapije. Dokazi iz tih studija pokazuju da su kraniosakralna terapija, osteomanipulativna terapija ili složene terapije (kombinacija manipulativne terapije, tjelovježbe i edukacije) možda korisne.

Nuspojave svih ispitanih terapija nisu prikazane u svim studijama, a tamo gdje jesu nisu zabilježeni nikakvi dugoročni štetni učinci.

Kvaliteta dokaza i zaključci

Pronađeni su dokazi niske kvalitete koji ukazuju da tjelovježba može ublažiti bol i umanjiti onesposobljenost kod trudnica s križoboljom te dokazi osrednje kvalitete koji pokazuju da tjelovježba smanjuje broj dana na bolovanju i broj žena koje se žale na križobolju i bol u zdjelici. Kvaliteta dokaza je loša zbog lošeg načina na koji su studije provedene, malog broja ispitanica u pojedinačnim studijama i različitih rezultata među studijama. Stoga je lako moguće da će rezultati budućih istraživanja na ovu temu promijeniti zaključke koji su u ovom sustavnom pregledu utvrđeni. U ovom trenutku jednostavno nema dovoljno kvalitetnih dokaza da bi se mogle donijeti pouzdane odluke o terapijama za te tegobe trudnica.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information