Sinkronizirana mehanička ventilacija za potporu disanja u novorođenčadi

Većini novorođenčadi kojima je potrebna mehanička potpora za potpomaganje disanja do neke mjere mogu i sama disati. Ukoliko su pokušaji disanja u novorođenčeta sinkronizirani s mehaničkim udisajima potrebno je koristiti manje pritiska respiratora. To može smanjiti mogućnost propuštanja zraka ili varijacija protoka krvi u mozak. Ovim Cochrane sustavnim pregledom literature analizirani su klinički pokusi na tu temu. Rezultati pronađenih studija pokazuju da u odnosu na konvencionalnu mehaničku ventilaciju, ventilacija pozitivnim tlakom visoke frekvencije smanjuje rizik od propuštanja zraka i pokrenuta ventilacija je povezana s kraćim trajanjem ventilacije, Međutim, uspoređujući s oscilacijama visoke frekvencije, neki načini pokrenute ventilacije povezani su s većim rizikom od umjerene do ozbiljne bolesti pluća te dužim trajanjem ventilacije. Noviji načini pokrenute ventilacije ispitani su u manjim randomiziranim studijama i nisu pokazali da imaju prednosti u važnim kliničkim ishodima.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Ivan Bacinger
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information