Antibiotici za smanjenje smrtnosti i infekcija dišnog sustava u osoba liječenih u intenzivnoj njezi u bolnici

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Infekcije stečene u jedinicama intenzivnog liječenja (JIL-u) važne su komplikacije u liječenju bolesnika s vrlo teškim bolestima kojima treba ventiliranje (mehaničku potporu disanja). Neki ljudi će umrijeti zbog tih infekcija. Znatni napori ulažu se u ispitivanje postupaka koji bi mogli smanjiti taj problem; jedan od tih uključuje upotrebu antibiotika kao preventivnu intervenciju, što se obično naziva selektivna dekontaminacija probavnog trakta. Ovaj Cochrane sustavni pregled uključuje 36 ispitivanja s ukupno 6914 bolesnika liječenih u JIL-u i istražuje da li primjena antibiotika sprječava razvoj infekcija. Antibiotici su davani na dva različita načina. U nekim ispitivanjima se primjenuju antibiotici putem nazogastrične sonde (lokalno) i intravenski (sistemski). U drugim ispitivanjima su primjenjivani samo lokalno. Rezultati sustavnog pregleda pokazuju da kada bolesnici primaju kombinaciju lokalnih plus sistemskih antibiotika postoji manje infekcija i smrti. Kada pacijenti primaju samo lokalnu terapiju, zabilježeno je manje infekcija, ali se broj umrlih nije promijenio. Iako se čini da je ta terapija djelotvorna, ne koristi se često u kliničkoj praksi zbog bojazni o mogućem razvoju rezistencije na antibiotike (stanje kada bakterije ne reagiraju na lijekove).

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Božena Armanda
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr