پادکست: حمایت از سلامت روان کودکان و نوجوانان پناهنده در جامعه در کشورهای ثروتمند

گروه اختلالات شایع روان در کاکرین (Cochrane Common Mental Disorders Group) بیش از 200 مقاله مروری منتشر کرده، و در ماه می 2022، مروری جدید از مداخلات جامعه-محور برای بهبود سلامت روان کودکان و نوجوانان پناهنده در کشورهای ثروتمند را به این مجموعه افزود. یکی از نویسندگان آن، «نورتیه اوهوف» (Noortje Uhoff) که با این گروه در دانشگاه یورک (University of York) در بریتانیا همکاری می‌کند، در این پادکست برای ما بیشتر توضیح می‌دهد. این پادکست، مصاحبه «مایک کلارک»، سردبیر پادکست از کتابخانه کاکرین (Cochrane Library)، با «نورتیه اوهوف» است که توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه و ضبط شده است.

- متن پادکست را بخوانید

محمدمهدی: گروه اختلالات شایع روان در کاکرین یا Cochrane Common Mental Disorders Group بیش از 200 مقاله مروری منتشر کرده، و در ماه می 2022، مروری جدید از مداخلات جامعه-محور برای بهبود سلامت روان کودکان و نوجوانان پناهنده در کشورهای ثروتمند را به این مجموعه افزود. مرکز کاکرین ایران مصاحبه «مایک کلارک»، سردبیر پادکست از کتابخانه کاکرین (Cochrane Library)، با «نورتیه اوهوف» (Noortje Uhoff) که با این گروه کاکرین در دانشگاه یورک (University of York) در بریتانیا همکاری می‌کند، را رتجمه و ضبط کرده است که با صدای محمد مهدی احمدی و زهرا نصر اصفهانی می‌شنوید.

زهرا: کودکان پناهنده گروه آسیب‌پذیری از افراد هستند که در معرض ابتلا به معضلات سلامت روان قرار دارند. آنها اغلب دچار حوادث ناراحت کننده و بالقوه آسیب‌زایی شده و ممکن است پیش از رسیدن به کشور مقصد سفری طولانی و خطرناک را پشت سر گذاشته باشند. آنها هنگامی‌ که به مقصد می‌رسند، با چالش‌های استقرار در این کشور جدید و سازگاری با محیط جدید روبه‌رو می‌شوند. 

حمله روسیه به اوکراین باعث شد میلیون‌ها نفر از خانه‌های خود فرار کرده و به کشورهای اروپایی دیگر سفر کنند. این مساله باعث شد نیاز ویژه‌ای به شواهد قوی پیدا کنیم تا با استفاده از آنها بتوانیم افرادی را که در کشورهای ثروتمند، خدمات حمایتی ویژه سلامت روان را برای کودکان پناهنده برقرار و ارائه می‌دهند، از این وضعیت مطلع کنیم.

با اجرای این مطالعه مروری کاکرین، تصمیم گرفتیم اثربخشی یا effectiveness و مقبولیت یا acceptability مداخلات سلامت روان را برای کودکان پناهنده در جامعه ارزیابی کنیم. در این مطالعه بر شواهد حاصل از سه کارآزمایی تصادفی‌سازی ‌شده تمرکز کردیم، اما شواهد 35 مطالعه دیگر را که حین انجام مرور شناسایی کردیم، نیز توصیف می‌کنیم.

سه کارآزمایی تصادفی‌سازی‌ شده، مطالعات انجام شده روی نوجوانانی در آلمان و استرالیا بودند. این مطالعات موسیقی درمانی و آموزش تثبیت‌سازی یا stabilization را که در مدارس ارائه شده، و مداخله «تکنیک‌های بازیابی آموزشی» یا Teaching Recovery Techniques را که در یک مرکز اسکان کودکان پناهنده ارائه شد، بررسی کردند. هیچ شواهدی را نیافتیم مبنی بر اینکه این مداخلات در مقایسه با تخصیص افراد به گروه کنترلی که مداخلات پس از این مطالعه به آنها پیشنهاد شد، توانسته باشند نشانه‌های سلامت روان را بهبود بخشند. هیچ تفاوتی بین این مداخلات و گروه‌های لیست انتظار در نشانه‌های اضطراب پس از حادثه، افسردگی، پریشانی روانی، یا مشکلات رفتاری وجود نداشت؛ اما از طرفی سطح قطعیت شواهد برای همه این پیامدها پائین تا بسیار پائین بود.

در نتیجه، در حال حاضر هیچ شواهد محکمی در مورد چگونگی پیشگیری یا درمان مشکلات سلامت روان میان کودکان پناهنده در کشورهای ثروتمند وجود ندارد. کیفیت و میزان ارتباط یا relevance تحقیقات در این زمینه باید بهبود یابد، به ‌عنوان مثال، با اطمینان از اینکه کارآزمایی‌ها به اندازه کافی بزرگ هستند تا تفاوت‌های معنی‌دار را شناسایی کرده و گزارش‌دهی خوبی داشته باشند. به ویژه، اگر حمایت سلامت روان در عمل به کودکان پناهنده ارائه شود، ارزیابی آن با همکاری ارائه‌دهندگان، سیاست‌گذاران و محققان ارزشمند خواهد بود.

محمد مهدی: اگر می‌خواهید نسخه فعلی این مقاله مروری را بخوانید و در صورت انجام ادامه این پژوهش، به‌روزرسانی‌های آن را دریافت کنید، می‌توانید به صورت آنلاین به آن دسترسی داشته باشید. کافی است به وبسایت کتابخانه کاکرین به نشانی Cochrane Library dot com بروید و عبارت فارسی «سلامت روان در کودکان پناهنده» یا معادل انگلیسی آن: mental health in refugee children را جست‌وجو کنید.

Podcast translated by Amirreza Noroozi
Podcast edited by Shadi Kolahdoozan
Podcast recorded by Mohammad Mehdi Ahmadi and Zahra Nasr Esfahani

بستن رونوشت