پادکست: گفت‌وگودرمانی برای مدیریت سلامت روان در کشورهای با ¬درآمد کم و متوسط که تحت تأثیر بحران‌های انسانی وسیع قرار دارند

Evidence Aid، که سازمانی اختصاصی برای افزایش به‌کارگیری شواهد در بحران‌های بشردوستانه است، اطلاعات به‌دست‌آمده از مقالات مروری کاکرین و دیگر مرورهای نظام¬مند مرتبط با کسانی را که در کمک‌های بشردوستانه شرکت دارند مورد توجه قرار می‌دهد. در جولای ۲۰۱۸ این اطلاعات به‌صورت یک گزارش در مورد درمان‌های روان‌شناختی برای درمان اختلالات روانی در کشورهای با درآمد کم و متوسط ارائه شدند. ترجمه مصاحبه Mike Clarke، سردبیر پادکست کتابخانه کاکرین و مدیر تحقیقات Evidence Aid، با یکی از نویسندگان مقاله، Marianna Purgato از دانشگاه ورونای ایتالیا، اطلاعات بیشتری را در اختیار ما قرار می‌دهد.

خلاصه فارسی این مرور را بخوانید

- متن پادکست را بخوانید

احمد: Evidence Aid، که سازمانی اختصاصی برای افزایش به‌کارگیری شواهد در بحران‌های بشردوستانه است، اطلاعات به‌دست‌آمده از مقالات مروری کاکرین و دیگر مرورهای نظام¬مند مرتبط با کسانی را که در کمک‌های بشردوستانه شرکت دارند مورد توجه قرار می‌دهد. در جولای ۲۰۱۸ این اطلاعات به‌صورت یک گزارش در مورد درمان‌های روان‌شناختی برای درمان اختلالات روانی در کشورهای با درآمد کم و متوسط ارائه شدند. ترجمه مصاحبه Mike Clarke، سردبیر پادکست کتابخانه کاکرین و مدیر تحقیقات Evidence Aid، با یکی از نویسندگان مقاله، Marianna Purgato از دانشگاه ورونای ایتالیا، اطلاعات بیشتری را در اختیار ما قرار می‌دهد. ترجمه این توضیحات را با صدای «لیلا جانانی» بشنوید.

لیلا: هنگامی که بحران¬های بشردوستانه به‌علت خطرات طبیعی و یا حوادث دیگر اتفاق می¬افتد، مردم در کشورهای با درآمد کم و متوسط در معرض بسیاری از عوامل محرک اضطراب¬زا هستند که آسیب‌پذیری آن‌ها را نسبت به اختلالات روحی و روانی، از جمله اختلال استرس پس از سانحه، افسردگی شدید و اضطراب افزایش می¬دهد. این افراد تحت تأثیر دیگر پیامدهای منفی روان‌شناختی نیز قرار دارند.

انواع مختلفی از درمان روان‌شناختی برای مدیریت این شرایط وجود دارد. برای مثال اشکال مختلف درمان شناختی-رفتاری یا CBT، مانند درمان شناختی-رفتاری با تمرکز بر تروما، فعال‌سازی رفتاری کوتاه¬مدت یا brief behavioural activation ، مواجهه‌ درمانی ‌روایتی یا narrative exposure therapy، رویکرد روان¬درمانی حاوی عناصر مشترک یا the common elements treatment approach و چندین روش دیگر، در دسترس است. بنابراین مهم است بدانیم این درمان‌ها تا چه حد مؤثر و قابل قبول هستند و ما مرور خود را برای بررسی این موضوع در مورد افرادی که دارای اختلالات روانی هستند و با بحران‌های بشردوستانه در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط مواجه هستند، انجام دادیم. 

ما ۳۳ کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده را که شامل بیش از ۳۵۰۰ شرکت‌کننده بود، وارد مطالعه کردیم. این مطالعات در مناطق جنوب صحرای آفریقا، خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیا و طی درگیری¬های مسلحانه، بلایای طبیعی و همچنین سایر انواع بحران¬های بشردوستانه انجام شده است. به طور کلی در این 33 مطالعه، اثر 8 روش مختلف روان‌شناختی را بررسی کردیم که هر کدام در مقایسه با یک گروه کنترل قرار گرفتند.

اکثر مطالعات محدود به بزرگسالان بود، اما در سه مطالعه، در کنار بزرگسالان، کودکان بالغ‌تر هم شرکت داشتند. چهار مطالعه نیز تنها کودکان و نوجوانان بین 5 تا 18 سال را شامل می‌شد.

ما دریافتیم درمان¬های روان‌شناختی علائم اختلال استرس پس از سانحه را در بزرگسالان تا پایان دوره درمان، به طور قابل توجهی کاهش می¬دهند، اما این اثر طی پیگیری¬های 1 تا 4 ماهه و 6 ماهه بعد از دوره درمان کمتر است. یافته¬های مشابهی اثرات درمان¬های روان‌شناختی را بر افسردگی نیز نشان داده‌اند و ما پی بردیم که ممکن است این درمان¬ها اضطراب را در پایان دوره درمان و دوره 1 تا 4 ماه پیگیری پس از درمان به طور متوسط کاهش دهند.

این شواهد برای کودکان و نوجوانان کمتر واضح است. در این گروه ما شواهد با کیفیت بسیار پایینی را مبنی بر اثر درمان شناختی-رفتاری بر علائم اختلال استرس پس از سانحه نسبت به گروه کنترل مشاهده کردیم و شواهد مبتنی بر کارآزمایی‌های تصادفی در مورد افسردگی شدید یا اضطراب در کودکان وجود نداشت.

به طور خلاصه، مرور ما اثر درمان¬های روان‌شناختی را بر جمعیت¬هایی که در معرض بحران¬های بشردوستانه هستند، تأیید می‌کند. اگرچه، هیچ کدام از این مطالعات میزان اثربخشی یا پذیرش این درمان¬ها را بر رفع علائم افسردگی و اضطراب بیش از شش ماه بررسی نکرده و بیشتر یافته‌های ما مربوط به بزرگسالان است. تنها تعداد کمی از کارآزمایی‌های تصادفی، کودکان و نوجوانان را مورد بررسی قرار داده و شواهد با کیفیت بسیار پایینی را از فواید درمان‌های روان‌شناختی ارائه کرده‌اند.

 احمد: اگر می¬خواهید اطلاعات بیشتری در مورد انواع درمان¬ها و افراد مورد بررسی در این مرور کسب کنید، می¬توانید نسخه کامل مطالعات را به‌صورت آنلاین در وب¬سایت کتابخانه کاکرین به نشانی Cochrane Library نقطه com پیدا کنید. تنها کافی است جست‌وجوی ساده‌ای با عنوان « psychological therapies and humanitarian crises » انجام دهید. خلاصه فارسی این مرور با جست‌وجوی «درمان اختلالات روانی در کشورهای با درآمد پایین» در وبگاه مرکز کاکرین ایران به نشانی Cochrane نقطه ir، بخش کتابخانه کاکرین قابل دسترس است. درضمن، در وب سایت www.evidenceaid.org مجموعه گسترده¬ای از مقالات مروری Evidence Aid راجع به بحران-های بشردوستانه قابل دسترسی هستند.

Podcast translated by Sepideh Sartavi and Sepideh Jamali, edited by Bita Mesgarpour

Translated Podcast read by Leila Janani and Ahmad Sofi Mahmudi

Translated Podcast recorded by Ahmad Sofi Mahmudi

بستن رونوشت