آزمایش‌های تشخیصی سریع برای طاعون

چرا بهبود تشخیص بیماری طاعون مهم است؟

طاعون یک بیماری شدید است که با میزان مرگ‌ومیر بالایی همراهی دارد. طاعون پنومونی (pneumonic plague) عمدتا ریه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در حالی‌که طاعون خیارکی یا بوبونیک (bubonic) با تورم‌های دردناک بروز می‌کند. عدم تشخیص زودهنگام طاعون ممکن است منجر به تاخیر در تشخیص و درمان همراه با بیماری پیشرفته و مرگ‌و‌میر، و افزایش شیوع بیماری شود. یک آزمایش تشخیصی سریع (rapid diagnostic test; RDT) می‌تواند به تشخیص سریع طاعون، به ویژه در مناطقی با درآمد پائین کمک کند. این امر باعث بهبود مراقبت از بیمار و کمک به پاسخ مناسب جهت جلوگیری از گسترش بیماری می‌شود.

هدف از این مطالعه مروری چیست؟

ارزیابی دقت F1RDT در تشخیص طاعون در افراد مشکوک به ابتلا به این بیماری.

چه چیزی در این مطالعه مروری مورد بررسی قرار گرفت؟

F1RDT آزمایشی است که آنتی‌ژن F1 را، که بخشی از سطح بیرونی یرسینیا پستیس (Yersinia pestis)، باکتری‌های مسبب طاعون است، تشخیص می‌دهد. انجام این آزمایش ساده است و در مدت زمان 15 دقیقه نتیجه می‌دهد. این آزمایش می‌تواند در چرک موجود در غدد بوبوس (buboes) (آماس‌ها)، یا در خلط (مخاطی که از مجاری دستگاه تنفسی با سرفه بیرون می‌آید) افراد مشکوک به طاعون پنومونی انجام شود. ما نتایج F1RDT را در مقابل محیط کشت، آزمایش مولکولی، یا آزمایش‌های سرولوژی اندازه‌گیری کردیم.

نتایج اصلی چه هستند؟

هفت مطالعه (گزارش شده در هشت مقاله) یافته‌هایی را از F1RDT ارائه دادند که در افراد مشکوک به طاعون در سه کشور آفریقایی مورد استفاده قرار گرفتند.

برای هر شکلی از طاعون و در مقایسه با محیط کشت، F1RDT در 100% (حساسیت، که توانایی تست را در تشخیص صحیح یک نتیجه مثبت برای بیماری اندازه‌گیری می‌کند) افراد مبتلا به طاعون، مثبت شد و در 70% افرادی که در واقع طاعون نداشتند، منفی گزارش شد (ویژگی، که توانایی تست را برای ارائه صحیح یک نتیجه منفی برای افرادی که مبتلا به این بیماری نیستند اما تحت آزمایش قرار می‌گیرند، اندازه‌گیری می‌کند).

در مورد طاعون پنومونی، حساسیت معادل 100% و ویژگی برابر با 71% در مقایسه با محیط کشت بود.

در مورد طاعون خیارکی، حساسیت 100% و ویژگی 67% در مقایسه با محیط کشت گزارش شد. در مقایسه با تست مولکولی برای طاعون خیارکی، حساسیت 95% و ویژگی 93% بود.

ما چقدر به نتایج این مطالعه مروری اطمینان داریم؟

به‌طور کلی، قابلیت اطمینان به این شواهد بسیار پائین بود. نتایج باید با احتیاط تفسیر شوند. نگرانی‌هایی در مورد کیفیت روش‌شناسی تمامی مطالعات وارد شده وجود داشت. هم‌چنین، در صورتی که افراد پیش از جمع‌آوری نمونه برای انجام تست، آنتی‌بیوتیک دریافت کرده باشند، ممکن است محیط کشت به‌عنوان یک استاندارد مرجع (مقایسه ‌کننده) مناسب نباشد.

این نتایج چه معنایی دارند؟

در جمعیت فرضی 1000 نفر:

• با نشانه‌های طاعون پنومونی که ابتلا 40 نفر از آن‌ها به این بیماری با محیط کشت تایید شده، استفاده از F1RDT منجر به این می‌شود که: 318 نفر F1RDT-مثبت شوند، که از این تعداد 278 نفر مبتلا به طاعون پنومونی نیستند (به نام مثبت‌-کاذب)؛ و 682 نفر F1RDT-منفی باشند، که هیچ یک از آن‌ها طاعون پنومونی نخواهند داشت (به نام منفی-کاذب).

• با نشانه‌های طاعون خیارکی که ابتلا 40 نفر از آن‌ها به این بیماری با محیط کشت تایید شده، استفاده از F1RDT منجر به این می‌شود که: 357 نفر F1RDT-مثبت باشند، که از این تعداد 317 نفر مبتلا به طاعون خیارکی نیستند (مثبت-کاذب)؛ و 643 نفر F1RDT-منفی می‌شوند، که هیچ یک از آن‌ها طاعون خیارکی نخواهند داشت (منفی‌-کاذب).

• با نشانه‌های طاعون خیارکی که ابتلا 40 نفر از آن‌ها به این بیماری با تست مولکولی تایید شده، استفاده از F1RDT منجر به این می‌شود که: 105 نفر F1RDT-مثبت باشند، که از این تعداد 67 نفر مبتلا به طاعون بوبونیک نیستند (مثبت-کاذب)؛ و 895 نفر F1RDT-منفی هستند، که از این تعداد دو مورد طاعون خیارکی خواهند داشت (منفی‌-کاذب).

نتایج این مرور' برای چه کسانی اعمال می‌شود؟

بزرگسالان و کودکان مشکوک به طاعون خیارکی یا پنومونی.

کاربردهای این مطالعه مروری چه هستند؟

به نظر می‌رسد F1RDT برای طاعون پنومونی یا خیارکی بسیار حساس باشد. F1RDT به عنوان یک آزمایش ساده که می‌تواند در بالین یک بیمار در مناطق دورافتاده و کم‌درآمد انجام شود، می‌تواند در تشخیص طاعون برای مدیریت زودهنگام، و انجام اقدامات پیشگیرانه مناسب به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کمک‌کننده باشد.

تعداد موارد مثبت-کاذب (افرادی که F1RDT-مثبت دارند اما مبتلا به طاعون نیستند) نشان می‌دهد که F1RDT ممکن است برای تأیید تشخیص طاعون نیاز به ترکیب با سایر ارزیابی‌های آزمایشگاهی (محیط کشت یا آزمایش مولکولی) داشته باشد.

F1RDT جایگزین محیط کشت، که اطلاعات بیش‌تری را در مورد مقاومت در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها و سویه‌های باکتریایی ارائه می‌دهد، نمی‌شود.

این مطالعه مروری تا چه زمانی به‌روز‌‌ است؟

نویسندگان این مطالعه مروری برای یافتن مطالعات تا 15 می 2019 جست‌وجو کردند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در مقایسه با محیط کشت، F1RDT برای تشخیص بیماری طاعون پنومونی یا خیارکی بسیار حساس به نظر می‌رسد، و می‌تواند به تشخیص طاعون در مناطق دورافتاده برای اطمینان از مدیریت و پاسخ به شرایط سلامت عمومی کمک کند. نتایج مثبت-کاذب یعنی ممکن است محیط کشت یا تأیید PCR لازم باشد. F1RDT جایگزین محیط کشت، که اطلاعات بیش‌تری را در مورد مقاومت در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها و سویه‌های باکتریایی ارائه می‌دهد، نمی‌شود.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

طاعون یک بیماری شدید بوده که با مورتالیتی بالایی همراه است. تشخیص دیرهنگام منجر به پیشرفت مرحله بیماری با پیامدهای بدتر و خطر بیش‌تر گسترش بیماری می‌شود. یک تست تشخیصی سریع (rapid diagnostic test; RDT) می‌تواند به تشخیص سریع بیماری طاعون کمک کند. این امر باعث بهبود مراقبت از بیمار و کمک به پاسخ مناسب در مورد سلامت عمومی می‌شود.

اهداف: 

تعیین دقت تشخیص RDT براساس آنتی‌ژن F1 یا F1RDT برای تشخیص طاعون در افراد مشکوک به این بیماری.

روش‌های جست‌وجو: 

بدون در نظر گرفتن زبان مطالعه، وضعیت انتشار، یا تاریخ انتشار، به جست‌وجو در CENTRAL؛ Embase؛ Science Citation Index؛ Google Scholar؛ پلت‌فرم بین‌المللی پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت؛ و ClinicalTrials.gov تا 15 می 2019، و PubMed (MEDLINE) تا 27 آگوست 2019 پرداختیم. فهرست منابع مقالات مرتبط را به صورت دستی جست‌وجو کرده و با محققانی که در این زمینه کار می‌کنند، تماس گرفتیم.

معیارهای انتخاب: 

ما مطالعات مقطعی را وارد کردیم که دقت F1RDT را برای تشخیص طاعون ارزیابی کردند، و در آن‌ها شرکت‌کنندگان با هر دو F1RDT و حداقل یک استاندارد مرجع آزمایش شدند. استانداردهای مرجع، عبارت بودند از جداسازی باکتری‌ها توسط محیط کشت، واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (polymerase chain reaction; PCR)، و سرولوژی جفتی (یعنی تفاوت چهار برابری در تیترهای آنتی‌بادی F1 بین دو نمونه از مراحل حاد و بهبودی).

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم مطالعات را انتخاب و داده‌ها را استخراج کردند. با استفاده از ابزار ارزیابی کیفیت مطالعات دقت تشخیصی (QUADAS-2)، کیفیت روش‌شناسی هر مطالعه انتخاب شده و قابلیت کاربرد آن را ارزیابی کردیم. جایی که انجام متاآنالیز مناسب بود، از مدل دو متغیره (bivariate model) برای به‌دست آوردن برآوردهای تجمعی حساسیت و ویژگی استفاده کردیم. همه آنالیزها را بر اساس استاندارد مرجع طبقه‌بندی کرده و داده‌های تفکیک نشده‌ را برای انواع طاعون ارائه دادیم. قطعیت شواهد را با استفاده GRADE ارزیابی کردیم.

نتایج اصلی: 

هشت مقاله را وارد کردیم که هفت مطالعه را گزارش کردند. مطالعات در سه کشور آفریقایی میان بزرگسالان و کودکان با هر فرمی از طاعون انجام شدند. تمام مطالعات به جز یک مورد، F1RDT تولید شده را در انستیتو پاستور ماداگاسکار (F1RDT-IPM) ارزیابی کرده و یک مطالعه، F1RDT تولید شده را توسط New Horizons یا F1RDT-NH ارزیابی کرد، که توسط مراکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ آمریکا مورد استفاده قرار گرفت. به دلیل کمبود داده‌های خام و حد آستانه تست F1RDT-NH برای مثبت بودن متفاوت از F1RDT-IPM، نتوانستیم یافته‌های حاصل از آن را در متاآنالیزها تجمیع کنیم.

خطر سوگیری (bias) برای انتخاب شرکت‌کنندگان بالا (مطالعات گذشته‌نگر، به کارگیری غیر-متوالی یا غیر-تصادفی شرکت‌کنندگان، نامشخص بودن معیار خروجی)، برای آزمون شاخص پائین یا نامشخص (کورسازی تفسیرF1RDT ناشناخته بود)، برای استانداردهای مرجع پائین، و برای جریان و زمان‌بندی بالا یا نامشخص (زمان حمل‌ونقل نمونه بیش از هفت روز بود، که می‌تواند منجر به کاهش زنده ماندن پاتوژن و رشد زیاد باکتری‌های آلوده‌ کننده، با نتایج منفی-کاذب بعدی و طبقه‌بندی نادرست از شرایط هدف شود) بود.

F1RDT برای تشخیص همه اشکال طاعون

حساسیت تجمیع شده F1RDT-IPM در برابر محیط کشت 100% (95% فاصله اطمینان (CI): 82 تا 100؛ 4 مطالعه؛ 1692 شركت‌كننده؛ شواهد با قطعیت بسیار پائین) و ویژگی تجمیع شده 70.3% (95% CI؛ 65 تا 75 ؛ 4 مطالعه؛ 2004 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت بسیار پائین) گزارش شد.

عملکرد F1RDT-IPM در برابر PCR از یک مطالعه واحد در شرکت‌کنندگان مبتلا به طاعون خیارکی محاسبه شد (در زیر مشاهده کنید).
داده‌های محدودی در مورد عملکرد F1RDT در برابر سرولوژی جفتی وجود داشت.

F1RDT برای تشخیص طاعون پنومونی

براساس آزمایش انجام شده در خلط، حساسیت تجمیع شده F1RDT-IPM در برابر کشت 100% (95% CI؛ 0 تا 100؛ 2 مطالعه؛ 56 شركت‌كننده؛ شواهد با قطعیت بسیار پائین) و ویژگی تجمیع شده 71% (95% CI؛ 59 تا 80؛ 2 مطالعه؛ 297 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت بسیار پائین) بود.

داده‌های محدودی در مورد عملکرد F1RDT در برابر PCR یا سرولوژی جفتی برای تشخیص طاعون پنومونی وجود داشت.

F1RDT برای تشخیص طاعون خیارکی

براساس آزمایش انجام شده در bubo aspirate، حساسیت تجمیع شده F1RDT-IPM در برابر محیط کشت 100% (95% CI؛ محاسبه نشده؛ 2 مطالعه؛ 1454 شواهد با قطعیت پائین) و ویژگی تجمیع شده 67% (95% CI؛ 65 تا 70؛ 2 مطالعه؛ 1198 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت بسیار پائین) گزارش شد.

براساس آزمایش انجام شده در bubo aspirate، حساسیت تجمیع شده F1RDT-IPM در برابر PCR برای ژن caf1 معادل %95 (%95 CI؛ 89 تا 99؛ 1 مطالعه؛ 88 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت بسیار پائین) و ویژگی تجمیع شده 93% (95% CI؛ 84 تا 98؛ 1 مطالعه؛ 61 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت بسیار پائین) بود.

هیچ داده‌ای وجود نداشت تا در مورد هر دو F1RDT و سرولوژی جفتی برای تشخیص طاعون خیارکی اطلاعاتی را ارائه دهد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information