بالنئوتراپی برای نارسایی مزمن وریدی (CVI)

پیشینه

نارسایی مزمن وریدی بیماری ناشی از انتقال غیرطبیعی خون به وریدهای اندام تحتانی است، به این معنی که رگ‌ها نمی‌توانند خون کافی را برای بازگشت به قلب پمپاژ کنند. این وضعیت با چند نشانه تشخیص داده می‌شود، رگ‌های پیچ خورده و گشاد شده شایع‌ترین و زخم‌های وریدی شدیدترین نشانه آن هستند. تنوع گسترده‌ای در گزینه‌های مدیریتی یا درمان‌های نارسایی مزمن وریدی وجود دارد، از عمل جراحی و دارو، تا فشرده‌سازی (اعمال نیرو) و درمان‌های فیزیکی. بالنئوتراپی (balneotherapy) یک روش احتمالی برای ارائه درمان فیزیکی برای افراد مبتلا به نارسایی مزمن وریدی است. بالنئوتراپی یک تکنیک پزشکی سنتی است که با آب و معمولا در آب‌گرم (spas) انجام می‌گیرد. این روش شامل غوطه‌ور شدن در آب‌های معدنی یا گل‌های پر شده با مواد معدنی است. بالنئوتراپی ممکن است شامل ورزش باشد یا نباشد. بالنئوتراپی، به تنهایی یا همراه با مراقبت معمول، ممکن است بهبود قابل توجهی را در کیفیت زندگی افراد مبتلا به نارسایی مزمن وریدی در مقایسه با مراقبت معمول به تنهایی ایجاد کند.

ویژگی‌های مطالعه

ما هفت کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌ شده را شناسایی کردیم (مطالعاتی که در آن شرکت‌کنندگان با یک روش تصادفی بین گروه‌های درمان تقسیم می‌شوند) (جدیدترین جست‌وجو در آگوست 2018) شش مطالعه بالنئوتراپی را در مقابل عدم درمان، و یک مطالعه بالنئوتراپی را در مقابل دارویی به نام melilotus officinalis مقایسه کردند. این مطالعات از انواع مختلف بالنئوتراپی و زمان‌های مختلف درمان استفاده کردند.

نتایج کلیدی و قطعیت شواهد

برای مقایسه بالنئوتراپی در مقابل عدم درمان، احتمالا هیچ بهبودی به نفع بالنئوتراپی از نظر نمرات شدت علائم و نشانه‌های بیماری وجود ندارد (شواهد با قطعیت متوسط). بالنئوتراپی احتمالا کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و درد را بهبود می‌بخشد (شواهد با قطعیت متوسط). احتمالا هیچ بهبودی به نفع بالنئوتراپی برای زخم‌های پا وجود ندارد (شواهد با قطعیت متوسط). هیچ اثر روشنی مربوط به ادم (تورم ناشی از نشت مایع از رگ‌های خونی ریز بدن) بین بالنئوتراپی و عدم درمان وجود ندارد (شواهد با قطعیت بسیار پایین). بالنئوتراپی احتمالا تغییرات رنگدانه پوستی را کاهش می‌دهد (شواهد با قطعیت پایین). هیچ یک از مطالعات، عوارض جانبی جدی را گزارش نکردند. عوارض جانبی کمتری (عفونت و لخته‌های خونی در پاها) در افراد دریافت کننده بالنئوتراپی در مقایسه با عدم درمان وجود داشت.

در مطالعه تکی کوچکی که برای مقایسه بالنئوتراپی با melilotus officinalis انجام شد، داده‌های کافی برای تشخیص تفاوت‌های واضح بین این دو درمان برای درد و ادم ارائه نشد. هیچ داده‌ای برای دیگر پیامدهای مورد نظر از قبیل نمره شدت علائم و نشانه‌های بیماری، کیفیت زندگی، زخم‌های پا و پیگمنتاسیون پوستی در دسترس نبود.

قطعیت شواهد، تحت تاثیر تعداد کم کارآزمایی‌ها با تعداد معدودی شرکت‌کننده و عدم امکان کورسازی شرکت‌کنندگان و پزشکان برای انجام درمان بالنئوتراپی، که می تواند منجر به سوگیری شود، قرار گرفت.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

ما شواهدی را با قطعیت متوسط تا پایین شناسایی کردیم که نشان می‌دهند بالنئوتراپی ممکن است منجر به بهبود متوسطی در درد، کیفیت زندگی و تغییرات پیگمنتاسیون پوستی شود و هیچ اثر روشنی بر نمره شدت علائم و نشانه‌های بیماری، عوارض جانبی، زخم‌های پا و ادم در مقایسه با عدم درمان نداشت. برای مطالعات بعدی، معیارهای پیامدهایی از قبیل نمره شدت علائم و نشانه‌های بیماری، کیفیت زندگی، درد و ادم و انتخاب نقاط زمانی در طول پیگیری باید برای مقایسه کافی بین کارآزمایی‌ها استانداردسازی شوند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

نارسایی مزمن وریدی (CVI) یک بیماری پیشرونده و شایع است که سیستم‌های سطحی و عمقی وریدی اندام تحتانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. CVI با نقص دریچه، ریفلاکس، انسداد وریدی، یا ترکیبی از اینها با هیپرتانسیون وریدی دیستال متعاقب آن قابل تشخیص است. تظاهرات بالینی CVI شامل ادم، درد، تغییرات پوستی، زخم‌ها و وریدهای دیلاته شده پوستی در اندام تحتانی است. این بیماری می‌تواند منجر به بار مالی بزرگی برای سیستم‌های سلامت شود. تنوع گسترده‌ای از گزینه‌های درمانی یا تراپی‌ها برای CVI، از عمل جراحی و دارودرمانی تا فشرده‌سازی و فیزیوتراپی، وجود دارد. بالنئوتراپی (درمان‌های شامل آب) یک گزینه نسبتا ارزان و روشی بالقوه کارآمد برای ارائه درمان فیزیکی برای افراد مبتلا به CVI است.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی و ایمنی بالنئوتراپی برای درمان افراد مبتلا به نارسایی مزمن وریدی (CVI).

روش‌های جست‌وجو: 

متخصص اطلاعات گروه عروق در کاکرین به جست‌وجو در پایگاه ثبت تخصصی گروه عروق در کاکرین، پایگاه‌های اطلاعاتی CENTRAL؛ MEDLINE؛ Embase؛ AMED و CINAHL؛ پلت‌فرم بین‌المللی ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت و پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های ClinicalTrials.gov تا آگوست 2018 پرداخت. ما به جست‌وجو در پایگاه‌های اطلاعاتی LILACS و IBECS پرداختیم. ما همچنین فهرست منابع را بررسی و استنادات را جست‌وجو کردیم و برای شناسایی مطالعات بیشتر با نویسندگان مطالعه تماس گرفتیم.

معیارهای انتخاب: 

ما کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و شبه‌-تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای را وارد کردیم که به مقایسه بالنئوتراپی با عدم درمان یا دیگر انواع درمان برای CVI پرداخته بودند. ما همچنین مطالعاتی را که از ترکیبی از درمان‌ها استفاده کرده بودند، وارد کردیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم مطالعات بازیابی شده را از طریق استراتژی‌های جست‌وجو، مرور کردند. هر دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم مطالعات انتخاب شده را برای انجام تجزیه‌و‌تحلیل کامل ارزیابی کردند. ما اختلاف‌نظرات را از طریق بحث حل‌وفصل کردیم. ما سعی کردیم برای به دست آوردن داده‌های از دست رفته و به دست آوردن اطلاعات بیشتر با نویسندگان کارآزمایی تماس بگیریم. برای پیامدهای دو حالتی (بروز زخم پا و عوارض جانبی)، ما نتایج را با استفاده از نسبت شانس (OR) با 95% فواصل اطمینان (CI) ارائه کردیم. برای پیامدهای پیوسته (شدت بیماری، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (HRQoL)، درد، ادم، پیگمنتاسیون پوستی)، نتایج را به صورت تفاوت میانگین (MD) با 95% CI ارائه کردیم.

نتایج اصلی: 

ما هفت کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌ شده را با 891 شرکت‌کننده (سرپایی در بخش مراقبت‌های ثانویه) وارد کردیم. ما هیچ کارآزمایی شبه‌تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای را پیدا نکردیم. شش مطالعه (836 شرکت‌کننده) بالنئوتراپی را در مقابل عدم درمان ارزیابی کردند. یک مطالعه بالنئوتراپی را در مقابل یک داروی فلبوتونیک (phlebotonic) (melilotus officinalis) ارزیابی کرد (55 شرکت‌کننده). عدم کورسازی شرکت‌کنندگان و محققان، عدم دقت و ناهمگونی، منجر به کاهش قطعیت شواهد شدند.

برای مقایسه بالنئوتراپی در مقابل عدم درمان، احتمالا هیچ بهبودی به نفع بالنئوتراپی در نمره شدت علائم و نشانه‌های بیماری که با استفاده از نمره شدت بالینی وریدی (VCSS؛ Venous Clinical Severity Score) ارزیابی شدند، وجود نداشت (MD: -1.66؛ 95% CI؛ 4.14- تا 0.83؛ 2 مطالعه؛ 484 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت متوسط). بالنئوتراپی احتمالا بهبودی متوسطی را در HRQoL که توسط پرسشنامه نارسایی مزمن وریدی 2 (CVIQ2) در سه ماه (MD: -9.38؛ 95% CI؛ 18.18- تا 0.57-؛ 2 مطالعه؛ 149 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت متوسط)، نه ماه (MD: -10.46؛ 95% CI؛ 11.81- تا 9.11-؛ 1 مطالعه؛ 55 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت متوسط)، و 12 ماه (MD: -4.99؛ 95% CI؛ 9.19- تا 0.78-؛ 2 مطالعه؛ 455 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت متوسط) ارزیابی شد، ایجاد می‌کند. تفاوت واضحی در HRQoL بین بالنئوتراپی و عدم درمان در شش ماه وجود نداشت (MD: -1.64؛ 95% CI؛ 9.18- تا 5.89؛ 2 مطالعه؛ 445 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت متوسط). این احتمال وجود دارد که بالنئوتراپی درد را در مقایسه با عدم درمان اندکی بهبود ببخشد (MD: -1.23؛ 95% CI؛ 1.33- تا 1.13-؛ 1 مطالعه؛ 390 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت متوسط). اثر واضحی در رابطه با ادم بین دو گروه در 24 روز وجود نداشت (MD؛ 43.28 میلی‌لیتر؛ 95% CI؛ 102.74- تا 189.30؛ 2 مطالعه؛ 153 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت بسیار پایین). احتمالا هیچ بهبودی به نفع بالنئوتراپی در بروز زخم‌های پا وجود نداشت (OR: 1.69؛ 95% CI؛ 0.82 تا 3.48؛ 2 مطالعه؛ 449 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت متوسط). احتمالا کاهش در بروز تغییرات پیگمنتاسیون پوستی به نفع بالنئوتراپی در 12 ماه وجود داشت (شاخص پیگمنتاسیون: RR: -3.59؛ 95% CI؛ 4.02- تا 3.16-؛ 1 مطالعه؛ 59 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت پایین). عوارض اصلی گزارش شده عبارت بودند از اریسیپلاس (erysipelas) (OR: 2.58؛ 95% CI؛ 0.65 تا 10.22؛ 2 مطالعه؛ 519 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت متوسط)، عوارض ترومبوآمبولیک (OR: 0.35؛ 95% CI؛ 0.09 تا 1.42؛ 3 مطالعه؛ 584 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت پایین) و پالپیتاسیون یا ضربان (palpitations) (OR: 0.33؛ 95% CI؛ 0.01 تا 8.52؛ 1 مطالعه؛ 59 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت پایین)، هیچ شواهد روشنی از افزایش عوارض جانبی گزارش شده با بالنئوتراپی وجود نداشت. هیچ عوارض جانبی جدی که در هر یک از این مطالعات گزارش شده باشد، وجود نداشت.

در مقایسه بالنئوتراپی در مقابل یک داروی فلبوتونیک (melilotus officinalis)، ما هیچ تفاوت روشنی را در علائم درد (OR: 0.29؛ 95% CI؛ 0.03 تا 2.87؛ 1 مطالعه؛ 35 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت بسیار پایین) و ادم (OR: 0.21؛ 95% CI؛ 0.02 تا 2.27؛ 1 مطالعه؛ 35 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت بسیار پایین) مشاهده نکردیم. این مطالعه تکی دیگر پیامدهای مورد نظر را گزارش نکرد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information
اشتراک گذاری